— 20. februar har styret et skjebnemøte. Der vil nok styret formelt ta en avgjørelse. Men det ser ikke lyst ut, sier Toralv Mikkelsen til Bergens Tidende.

Fredag meldte NRK at de amerikanske eierne ikke var interessert i forslagene til en arbeidsgruppe nedsatt av de ansatte om hvordan driften ved smelteverket kunne gjenopptas. Ingen vil bekrefte dette overfor BT.

Kommunen mister penger

Selv om de amerikanske eierne ikke har sagt til ordfører Toralv Mikkelsen at de gir opp, er han pessimistisk.

Kommunen ga i fjor smelteverket et lån på 2,5 millioner kroner.

— Vi har ikke noen pantesikkerhet for dette. Så vi står sist i køen ved en konkurs. Vi visste smelteverket kunne gå konkurs da vi ga lånet. Men ingen skulle si at vi ikke gjorde det vi kunne for å redde smelteverket, sier Mikkelsen.

Han tror ikke kommunen vil få noe igjen av de 2,5 millionene ved en konkurs.

Heller ikke daglig leder Arne Mæland kan med sikkerhet si hva styret vil bestemme seg for 20. februar.

— Men det har gitt uttrykk for at det er store problemer med å gå videre, sier han.

Det er ikke bare kommunen som har penger til gode hos smelteverket.

Flere konkursmuligheter

Forrige fredag ble smelteverket begjært konkurs av Odda Mekaniske. Daglig leder ved smelteverket Arne Mæland har sagt at smelteverket skylder millioner av kroner til Odda Mekaniske.

— Jeg vil ikke ut med det eksakte beløpet. Men smelteverket har penger til å betale denne gjelden, sier han til BT.

Gjelden må betales innen fredag for at ikke smelteverket skal havne i skifteretten.

Men allerede torsdag kan altså styret vedta å slå selskapet konkurs.

Ved en konkurs er det SND som har pant i størstedelen av eiendommen smelteverket eier.

Det nå kun ti personer som jobber i selskapet, etter at 202 ble sagt opp eller permittert i løpet av fjoråret.

BT fikk fredag verken kontakt med styreleder Odd Samstad eller de amerikanske eierne Philipp Brothers.

MOT STUPET: Det nærmer seg slutten for Odda smelteverk, som startet produksjonen for snart hundre år siden, i 1906.

ARKIVFOTO: KNUT STRAND

<b>Mot stupet:</b> Det nærmer seg slutten for Odda smelteverk, som startet produksjonen for snart 100 år siden, i 1906. (Arkivfoto: Knut Strand)