Nye tøffe nedskjæringer på skole og helse og sosial til tross, de enorme underskuddene i bydelene vedvarer. Tall Bergens Tidende har hentet inn viser at bydelene til sammen forventer et underskudd på 180 millioner kroner dette året. Så ille har prognosene aldri før sett ut, etter årets første fire måneder.

Verre enn noen gang

Slik er underskuddene i den enkelte bydel:

  • Arna: 20,1 millioner kroner.
  • Bergenhus: 43,5 millioner kroner.
  • Fana : 18 millioner kroner.
  • Fyllingsdalen: 5 millioner kroner.
  • Laksevåg: 29,7 millioner kroner.
  • Ytrebygda: 19,7 millioner kroner.
  • Årstad: 17.3 millioner kroner.
  • Åsane: 26,1 millioner kroner.

I fjor gikk bydelene med 209 millioner kroner i underskudd — men prognosene ved utgangen av april i fjor tilsa et underskudd på drøye 60 millioner kroner.

I år tyder prognosene på et underskudd tre ganger så stort. Finansbyråd Trond Tystad er urolig.

Frykter skatt og pensjon

— De tallene BT presenterer er råtall. Ingen av dem er ettergått i forhold til sentrale føringer, men jeg kan bekrefte at underskuddet ligger i den størrelsesorden det her er snakk om. I tillegg kommer tallene fra de sentrale etatene. Og så har vi usikkerheten med skatteinngang og pensjonsutgifter. I tillegg kommer problemene med store underskudd i de private institusjonene, sier Tystad.

Det blir med andre ord bli langt verre enn 180 millioner kroner. Veldig foreløpige tall fra Tystad tilsier et underskudd på 300 millioner kroner i år.

— Dette er omtrentlig og veldig foreløpig, understreker finansbyråden.

Prognosene fra bydelene er laget etter at alle bydelsstyrer har vedtatt omfattende sparepakker. Sykehjemssenger er fjernet, lærerstillinger kuttet vekk, hjemmehjelpere avviklet, bemanning i bofellesskap og sykehjem redusert osv.

Tror på bedring

— Her er vedtatt kutt på nærmere 100 millioner kroner i bydelene. Det tyder på at situasjonen ved utgangen av fjoråret var langt verre enn det økonomiske resultatet for fjoråret viser. Hadde vi ikke kuttet hadde vi antakelig styrt mot et enda større underskudd i 2003 enn det vi ligger an til nå.

Selv om de høyst foreløpige tallene tyder på et stort underskudd også i 2003, mener finansbyråden at kommuneøkonomien er på bedringens vei.

— Våre gjennomganger tyder på at forbruket er ferd med å krype nedover, og det gjøres svært mye i alle ledd i kommunene for å spare, men det er en god vei igjen å gå før vi er i mål.

Når byrådet om en uke har klar sin tertialrapport nummer en, varsles nye tøffe forslag for å få økonomien i balanse.

— Det vil fordre politiske vedtak som reduserer standarden på tjenester og gjennomføringstempoet på nye tiltak. Vi har alt varslet at vi må bremse på noen investeringer, og ta en pause som gjør at vi kan fjerne underskuddet, sier Trond Tystad.