Det skal ikke mer til enn at gjennomsnittstemperaturen i august blir på 18,6 grader. Det vil si 4,5 grader over normalen. Slik august måned er begynt, kan det meget godt skje at det kan bli satt ny varmerekord for månedene juni, juli og august til sammen, sier Bernt Lie.

Gjeldende sommerrekord for Bergen i de tre sommermånedene er på 17,0 grader i gjennomsnitt og skriver seg fra 1997.

Lie har ikke tro på at det vil bli regn fra mandag, slik meteorologene varsler.

— Høytrykket som nå dominerer Sør-Norge har jo bare forsterket seg. Det kan komme til å holde i flere dager ennå, slik at nedbøren blir utsatt, sier han.

Flere steder i innlandet på Vestlandet kan vente seg temperaturer opp mot 30-tallet i august, sier Lie.

Bernt Lie er fortørnet over at værstasjonen på Voss nå er nedlagt.

— Voss har jo den høyeste temperatur som noen gang er målt i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Etter det jeg husker er den på 34,0 grader og ble målt så tidlig som i juli 1889, sier Lie på telefonen fra hytten sin på Ringerike.

Denne målingen er så høy at den ligger bare 1 1/2 grad under den høyeste temperatur som noen gang er målt i Norge.

— Vossingene har nå tapt sitt vær og mistet sin klimatologiske identitet, sier Lie.

Han synes det er rart at denne nedleggingen har gått for seg så stille og rolig og uten at noen har protestert.

— Voss er ikke noen hvem som helst i værsammenheng, sier han.

AVKJØLING: Over hele Vestlandet var det fint vær i går, som her ved Kvåle på Voss. Kameratene lkuhlkuhkuh boltrer seg i Vangsvatnet.<p/>FOTO: ØRJAN DEISZ