I fjor inneheldt budsjettet 150.000 kroner til flaggheising. No er denne posten borte, skriv avisa Hordaland. Konsekvensen er ifølgje avisa at skular, insititusjonar, tinghuset og nokre barnehagar i Voss kommune vert ståande med nakne flaggstenger.

Uten godtgjerdsle kan ikkje kommunen pålegge nokon å gjennomføre flagginga, seier leiar for bygg— og eigedomsavdelinga i Voss kommune, Asle Bergstrøm. Han håpar likevel at det kan finnast løysingar for dei som ynskjer å flegge.