Torsdag kveld ble det klart at Ragnhild Hedemann må melde brudd når hun tidlig fredag formiddag skal rapportere til byrådspartiene (Ap, KrF og Ap) og Venstre.

Tommelen ned

Medlemsmøtet i Bergen Sosialistisk Venstreparti vendte tommelen ned for et budsjettforlik mot venstresiden.

— Vi kunne ikke gå inn for et budsjett som forutsetter at aksjene i BKK skal selges, sier gruppelederen til BT.

— Det burde koalisjonen ha skjønt på forhånd. Vi oppfatter det som en ren provokasjon når hovedpunktet i budsjettavtalen skulle bygge på at BKK skulle selges til Statkraft, sier hun.

Dessuten syntes SV at forhandlingspartnerne var altfor puslete når det gjaldt å imøtekomme SVs krav.

Dette er noe av grunnlaget for SVs nei:

  • Økningen i sosialhjelpssatsene tilfredsstilte ikke SVs krav.
  • Miljøprofilen ble for dårlig.
  • SV ønsket en ny avtale om bompenger for neste år. Denne skulle prioritere bybane, gang- og sykkelstier og tunnelsikring. Det kunne ikke byrådspartiene godta.

— Men koalisjonen kom oss i møte på at bydelen skulle få slettet gammel gjeld. Men vi kunne likevel ikke godta totalen, sier Hedemann.