Warloe gjør ingen forsøk på å kvele et stort gjesp. Så er han klar. Inntar talerstolen.

— Vi mener vi presenterer et godt budsjett for neste år. Vi klarte å stanse utviklingen av underskuddet i 2004, klarer overskudd i 2005 og fortsetter den positive utviklingen, sier Warloe.

Lite satsing

På grunn av det store oppsamlede underskuddet i Bergen kommune, har byrådet svært begrenset handlefrihet til å slå på stortrommen når det gjelder satsinger. I 2006 skal det betales ned 150 millioner kroner på kommunegjelden, men det blir noe mer penger å fordele ut til kommunens innbyggere.

Blant annet:

21 millioner kroner mer til skole

Ti millioner kroner til indeksregulering av sosialhjelpssatsene

56 millioner ekstra til pleie og omsorg

Reduksjon i prisene til SFO med tre prosent

Takstfrys på bussreiser

750 nye småbarnsplasser i barnehager

Likevel kan Bergen se et godt stykke etter full barnehagedekning.

— Det klarer vi ikke før i 2007, sier Warloe.

Vil unngå budsjettsprekk

Også for 2005 har Henning Warloe innsett at budsjettet sprekker i forhold til planlagt. Derfor foreslår byrådet å bevilge like mye ekstra for neste år, som budsjettet sprekker med i år. Per 31. juli er det 118 millioner kroner, men neste år skal overraskelser unngås, og økonomien holdes under kontroll.

— For første gang lager vi et budsjettopplegg som fullt ut tar høyde for merforbruket inneværende år. Tidligere var det et problem med ubalanse i starten, nå er vi mer frempå, og vi skal ikke komme bakpå i 2006, formaner finansbyråden.

Han tror likevel det er mulig å komme gjennom 2005 med overskudd, og håper at føringen av et ekstraordinært pensjonsavvik kan gi en ekstra nedbetaling på 125 millioner kroner i år. I så fall er det oppsamlede underskuddet redusert til 570 millioner kroner ved årsskiftet.

Spent på ny regjering

Det Høyre-dominerte byrådet kan se frem til at en rød-grønn regjering trolig øker tilskuddene til kommunene. Warloe lar seg likevel ikke rive med av begeistring over mulige økte inntekter.

— Jeg er veldig spent på hva en eventuell ny kommunalminister fra Senterpartiet vil legge vekt på, sier han.

Mens den avtroppende regjeringen får skryt for sin satsing på storbyer, frykter Warloe at en rød-grønn regjering vil være mer opptatt av distriktene, og frata Bergen noen av fordelene byen fikk med den avtroppende regjeringen.

Finanstalen er ferdig, og Warloe kan puste lettet ut. Ordfører Herman Friele kommer seg tilbake på plass etter å ha gitt Warloe et klapp på skulderen.

— Da takker vi Warloe for et meget inspirerende budsjett, sier Friele.

Og gjør seg klar til å lede resten av bystyremøtet. Beregnet slutt: 22.30.