Visste vi det ikkje: Senterpartifolk er eigentleg ein gjeng hillbillyar. Det nye er at lokalpartiet i Lærdal kjem ut av skapet, og det i sin eigen valkampbrosjyre. Der stiller kandidatane i fullt cowboykostyme. På førstesida sleng dei jublande hatten i vêret. Eit foto på baksida viser mannlege Sp-kandidatar stilt opp på rekke med ryggen til — i ein positur der dei ser ut som om dei slår lens.

Ny sheriff?

— Vi har ein ung gjeng i Lærdal, som ønskjer å vekkje litt oppsikt. Og dei tek ikkje seg sjølve så høgtideleg, seier Senterpartileiar Liv Signe Navarsete, som for øvrig har ektemannen sin eit stykke nede på Sp-llista i Lærdal.

Navarsete trur valbrosjyren blir godt motteken i heimkommunen, der partiet satsar på å gjenerobre makta. Hovudutfordraren er Arbeidarpartiet, som i dag har både ordføraren og den største partigruppa i kommunestyret.

Valkampbrosjyren har ein grei og sakleg tekst, der partiet går gjennom lokale satsingsområde og oppsummerer desse i femten punkt. Det spesielle er at brosjyra er spekka med foto av listetoppane iført cowboykostymer. Så kva er tanken bak eit slikt stunt?

— Kanskje dei vil markere at dei ønskjer ein ny sheriff til å styre kommunen etter valet, undrast Liv Signe Navarsete.

— Nei, dette må du nesten spørje dei sjølve om.

Spelar på fordommar

Så gjer vi det. Vi spør lokalpartileiar og andrekandidat Gro Starheimsæter i Lærdal Sp.

— Eg trur tanken var å spele litt på omverda sine fordommar om oss senterpartifolk. Vi er jo gjerne sett på som typisk bønder og litt hillbilly-typar. Men faktum er at sjølv i jordbrukskommunen Lærdal er det få bønder på lista vår. Vi representerer svært mange og varierte bakgrunnar, seier Starheimsæter, som sjølv er farmasøyt og arbeider ved apoteket i bygda.

Ho fortel at partigruppa snakka om å gjere eit lite stunt i valkampbrosjyren.

— Så balla det på seg, ideen kom og alle var samde om at dette gjer vi, seier Starheimsæter.

— Vi ønskjer at folk i Lærdal skal sjå på oss som ekte menneske, ikkje berre turre pappfigurar på ei liste. Samtidig må det vere rom for å ha det kjekt også i politikken, og å kunne vise det til velgjarane.

Variert ekspertise

På baksida av brosjyren står alle namna på vallista med telefonnummer til kvar einskild, under tittelen "Noko du lurer på?". For kvar kandidat er det lista opp eit tema som vedkommande har god greie på. Farmasøyten Starheimsæter er nominert på andreplass, og har spesialområde "medisinar". På plassen bak henne finn vi eksempelvis Anders Voll Eltun, som er medeigar i Lærdal Ullkompani og har fått "alpakka" som spesialområde. Litt lenger ned på lista står Gisle Hellandsjø Lysne oppført med "skjenketider i Sogndal" som spesialitet. Javel?

— Han er student i Sogndal, og jobbar av og til på Lægreidspuben, forklarer Starheimsæter.

Så kan vi berre lure på kva bakgrunn folk med spesialfelt som "mobildekning i Erdal og eldreomsorg", "alt om Frønningen" og "24 t energiservice" har.

- Ikkje ekskluderande

— Eg tykkjer dette skil seg ut i den grå massen. Veldig artig, er dommen frå partileiar Liv Signe Navarsete.

Ho trur ikkje at country-temaet i brosjyren vil verke ekskluderande på velgjarar i Lærdal.

— Nei, vi er eit lite lokalsamfunn, og dette går bra i Lærdal. Men i større samfunn eller byar trur eg det kunne ha vore verre, der kunne det nok støtt vekk nokre.

— Ein journalistkollega meinte at partifellene dine i Lærdal umogeleg kan ha vore edru då dei kom på ideen?

Navarsete ler høgt i telefonen før ho svarer:

— Du, det veit eg faktisk ingenting om.