Og resultatet er meir enn synleg. I regnvêr er det store vasslekkasjar i bygget, med fleire ròteskader som følgje, melder Haugesunds Avis.

Lokalpolitikar Kristian Eidesvik d.y. og vaktmeister Edmund Mikalsen er oppgitte over manglande initiativ frå Bømlo kommune. Eidesvik mislikar at Moster ikkje er representert i det nye styret for aksjeselskapet Moster Amfi og Kyrkjehistoriske Senter. Ordførar Inge Reidar Kallevåg seier til avisa at det er arbeidd med saka tre kvart år, og at det nye selskapet får eit kompetent styre med minst to bømlingar, ein frå Hordaland fylkeskommune og ein frå Bjørgvin bispedømme.