— Dette skyldes problemer i trafokioskene i Herman Foss’ gate og Parkveien, trolig drei-er det seg om en kabelfeil. Vi jobber nå med å få gatelysene til å virke igjen, og regner med dette ikke vil ta lang tid, sier presseansvarlig i BKK, Juliet Balgobin.