I går hadde Torgstyret et møte med byråd Henning Warlo der de diskuterte veien videre, også strakstiltak, forteller styreleder Marianne Bergflødt.

Renholdet var et av temaene på møtet.

— I hele sommersesongen, fra 1. mai og ut august, skal Torget rengjøres hver morgen før torghandlerne kommer på plass. Vi har søkt om en ekstrabevilgning, den må riktignok behandles i byrådet, men vi gjør regning med at det går i orden.

Det estetiske uttrykket ble også diskutert. Det skal i følge Bergflødt foretas en gjennomgang med torghandlerne for prøve å finne et mer riktig uttrykk.

— For det tredje er det utspillet Ole Warberg kom med i BT mandag. Her sa han at private sjømatprodusenter kan tenke seg å bidra til å ruste opp Torget dersom de får et ord med i laget. Dette kan vi ikke la gå fra oss, sier styrelederen.

Men styrelederen peker på at det først må utarbeider et grunnlagsprosjekt som Torgstyret kan presentere for de private aktørene.

— Dette må også skje i samarbeid med kommunen. Vi har derfor satt ned en arbeidsgruppe som skal gå igjennom alt som finnes av planarbeid for Torget, også tidligere arkitektkonkurranser, sier Bergflødt.

— Men jeg vil poengtere at vi er like opptatt som bergenserne ellers av at Torget fungerer godt, og at alle parter trives og er fornøyd med tingene, både torghandlere og publikum. Vi vil alle ha et torg vi er stolt av, sier hun.

Parallelt med dette arbeider også kommunen med reguleringsplanen for Torget og kaiene rundt, fra Blaauwhopen til Zachariasbryggen. Dette er Lisbeth Iversen ansvarlig for som byråd for byutvikling. Mandag hadde hun et møte med Torget AS om den videre fremdriften. Selv har hun sagt at dette arbeidet skal legges frem før sommerferien.