Staten og regjeringen må nå svare for forholdene ved gamle barnehjem i Bergen. Mens andre barnehjemsbeboere har saksøkt Bergen kommune, stevner tre tidligere beboere ved Morgensol barnehjem staten for omsorgssvikt og brudd på menneskerettighetskonvensjonen.

Minner om krigsbarn-saken

Det er en betent sak av stor prinsipiell betydning Barne— og familiedepartementet og statsråd Laila Dåvøy nå får i fanget. Flere hundre tidligere barnehjemsbarn har de siste årene vitnet om grufulle forhold ved en rekke av landets gamle barnehjem. Utfallet av denne stevningen får derfor betydning for mange.

— Den behandlingen barnehjemsbarnene fikk, er ikke ulik den krigsbarn ble utsatt for noen år tidligere. Det viser at staten ikke tok lærdom den gangen, sier advokat Spydevold. I retten har hun også talt krigsbarnas sak. Til nå har hun ikke vunnet frem fordi staten har hevdet at saken er foreldet. I disse dager anker hun den avgjørelsen inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Barnehjemssaken i Bergen er noen tiår yngre, men også her har kommunen dekket seg bak foreldelsesfrister.

Uten foreldelsesfrist

— Staten har begått klare brudd på menneskerettighetskonvensjonen og konvensjonen har ingen regler om foreldelse, sier advokat Randi H. Spydevold i advokatfirmaet Holmen & Co.

Hun representerer søsknene Per Jarle Jakobsen og Grethe Jakobsen Rivli og en slektning av de to. Bergens Tidende trykket i fjor vår en artikkelserie om Morgensol der historien til de to søsknene var sentral.

De tre bodde på barnehjemmet på Laksevåg i perioden 1959 til 1971.

Bortkastet tid

I lengre tid har de tre tidligere barnehjemsbarna gjennom sin advokat forsøkt å komme i dialog med kommunen. Men kommuneadvokaten i Bergen har det siste halvannet året kun vist til granskningsutvalget som undersøker forholdene ved alle kommunens barnehjem. Kommunene har nektet å forholde seg til konkrete saker i denne perioden. Rapporten fra utvalget er like om hjørnet og byrådet har allerede lovet å etablere en kommunal erstatningsordning.

— For mine klienter er det bortkastet tid å vente på denne rapporten, og i denne saken blir det tull å komme med en billighetserstatning, sier Spydevold. Hun krever at hver av de tre får erstatning på mellom en og halvannen million kroner.

«Felles for alle saksøkerne er at de under sitt opphold på Morgensol barnehjem ble utsatt for generell omsorgssvikt av alvorlig karakter. Barnehjemmet fremstod som et fengsel med total mangel på omsorg,» heter det i stevningen.

— Det er ingenting som bryter barn mer ned enn at de hele tiden får høre at de ikke er verd noe, sier Spydevold. Hun håper staten, ved Barne- og familiedepartementet velger å gå i dialog med saksøkerne.

— Staten trenger ikke å hevde at saken er foreldet, jeg håper den er storsinnet nok til ikke å gjøre det, men heller velger å gi den oppreisning barnehjemsbarnene fortjener, sier Spydevold.

Ingen kommentar

Barne- og familiedepartementet mottok stevningen mandag, men har ennå ikke rukket å se på den.

— Vanligvis er det riksadvokaten som tar hånd om slike saker, men vi har ennå ikke avgjort hva som skal skje i denne saken, sier seniorrådgiver Torstein Rudi.

Statsråd Laila Dåvøy har konsekvent unnlatt å uttale seg om barnehjemssakene i Bergen så lenge granskingen pågår. Men hun er svært fornøyd med at forholdene ved barnehjemmene blir grundig undersøkt.

TIL SAK MOT STATEN: Sammen med en slektning saksøker søsknene Per Jarle Jakobsen og Grethe Jakobsen Rivli staten for brudd på menneskerettighetene. De tre bodde på barnehjemmet Morgensol på Laksevåg fra 1959 til 1971.

TIL SAK: Per Jarle Jakobsen rørte mange da han fortalte om sine grusomme opplevelser ved barnehjemmet Morgensol i Bergens Tidende 13. april i fjor. Nå krever han og søsteren Grethe Jakobsen Rivli at staten tar ansvar for omsorgssvikten de ble utsatt for som barn i Bergen.
ARKIVFOTO: TORBJØRN RØNNING