— Jeg er ganske overveldet over det som er kommet frem i Morgensolsaken, at forholdene har vært så dårlig og ført til så mange triste skjebner. Det er vondt at tidligere barnehjemsbarn skal gå med en følelse av skyld, for noe de ikke har ansvaret for, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ukjent innhold

I bystyret mandag åpnet hun for forlik i saken to kvinner, Lisbeth og Ranveig, har reist for retten. Innholdet i forlikstilbudet kommunen nå arbeider med, er fortsatt ukjent.

Bergen kommune inngikk for to år siden forlik på i overkant av en million kroner med en kvinne som hadde bodd på Morgensol frem til 1976. Denne kvinnens opplevelser har helt parallelle trekk med saken til Lisbeth og Ranveig, selv deres saker er noen år eldre.

— Ingenting vil være bedre enn at vi kan komme frem til et forlik. Jeg synes det er naturlig at kommuneadvokaten tar initiativ til det, sier Strøm-Erichsen til Bergens Tidende.

Angret

Overfor bystyret gjorde hun det mandag klart at det i fremtiden ikke vil være aktuelt å kreve kommunens saksomkostninger dekket av saksøkerne. Heller ikke om partene ikke blir enige utenom rettssalen, og saken går like til høyesterett. Overfor bystyret angret byrådslederen på at de to kvinnene først ble bedt om å dekke kommunens saksomkostninger.

— Selv om det kan være juridiske argumenter for å kreve saksomkostningene, ser byrådet at det av andre hensyn ikke burde ha vært gjort, sa Strøm-Erichsen.

Minst 200.000 kroner

Byrådslederen regner med at utvalget som gransker ti eldre barnehjem i Bergen, kommer til å avdekke tilfeller av omsorgssvikt.

— Jeg tror på historiene som er kommet frem, sier Strøm-Erichsen.

Hun varslet i går bystyret om at byrådet arbeider med en sak om en egen kommunal erstatningsordning.

— Vi kan ikke ta et moralsk og politisk ansvar uten å etablere en billighetserstatning, sier byrådslederen.

Statens utvalg for billighetserstatning blir trolig modell for den kommunale ordningen.

— Staten utbetaler maksimalt 200.000 kroner i billighetserstatning. Vi vil i alle fall ikke gå lavere enn dette, sier Strøm-Erichsen.

Det er bystyret som skal vedta ordningen og saken kommer trolig opp på høstparten.

- Kan ikke vente

Byrådslederen legger ikke skjul på Bergens Tidendes reportasje om Morgensol har fremskyndet beslutningene om erstatning.

— Vi kunne ventet til granskingsutvalget var ferdig med sin rapport. Men etter all oppmerksomheten saken har fått, vil ikke det være riktig overfor dem som prøver å legge barndommen bak seg, sier Strøm-Erichsen.

«TAKK FOR HJELPEN»: – Det beste som kan skje er om vi kan slippe å gå gjennom opplevelsene en ny runde i retten, sier Lisbeth Strand. Mandag takket hun Eilert Jan Lohne (Ap) for hans støtte underveis i den vanskelige saken.
FOTO: MARTE ROGNERUD