— Etter å ha hørt diskusjonen i komitéen og måten dette ble argumentert for, har vi sett at det egentlig ikke er så mange penger at vi ikke skal kunne dekke det selv, sier byråd Helen Fløisand.

Det var Arbeiderpartiets Eilert Jan Lohne som tok opp saken i komitéen. Han mener det er usmakelig at kommunen skal kreve dekket sine utgifter av kvinnen som er uføretrygdet. Særlig fordi byrådet hele tiden har fremholdt at denne saken ikke hører hjemme i bystyret, men i rettssalen.

To kvinner har stevnet Bergen kommune for grov omsorgssvikt ved barnehjemmet Morgensol på 50- og 60-tallet. Den aktuelle rettssaken gjelder om menneskerettighetskonvensjonen kan trekkes inn i erstatningssaken som nå pågår for Bergen tingrett.

Kommunen har i tingretten fått medhold i at denne konvensjonen ikke kan trekkes inn. Avgjørelsen er anket inn for lagmannsretten, og det er i denne saken byrådet ville kreve dekket kommunens saksomkostninger.

— Har kommunen vært urimelig overfor kvinnene i denne saken?

— Ja etter den bredere diskusjonen i komitéen ser jeg at det kan være urimelig at de også skal dekke kommunens kostnader, sier Fløisand.