Retten må ta stilling til forholdene ved Morgensol barnehjem på 60-70-tallet. Byrådet mener saken er foreldet og har avvist den. Flere opposisjonspolitikere har krevd at Morgensol-saken behandles i et moralsk perspektiv og ikke i et rent juridisk.

Ny dom gir håp En fersk dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har styrket saken til Morgensol-barna, mener advokat Stig Åkenes Johnsen i advokatfirmaet Lindh Stabell Horten. – For det første slår menneskerettighetskonvensjonen fast at den behandling mine klienter har vært utsatt for ikke kommer inn under reglene om foreldelse. Dommen fra i sommer viser at det de har vært utsatt for overstiger terskelen for umenneskelig og nedverdigende behandling, sier advokat Johnsen. På vegne av to kvinner stevnet han torsdag denne uken kommunen. Advokat Johnsen krever kommunen dømt for brudd på menneskerettighetene og til å betale kvinnene erstatning.

Duket for oppvask Dermed er det duket for rettslig oppvask om den nære fortids synder. Bergens Tidende har tidligere beskrevet forholdene ved barnehjemmet på Laksevåg. Flere av barnehjemsbarna hevder å ha blitt seksuelt utnyttet. Tidligere ansatte har fortalt om små barn som ble drevet av sult til å lete i bosset etter mat. Foreldre ble nektet å komme på besøk. Mens en pedofil mann i 20 år nærmest hadde fri tilgang til barnehjemmet. Han var i en periode styrer. For halvannet år siden inngikk politikerne forlik med et annet tidligere Morgensol-barn. Kommunen betalte 1,2 millioner kroner i erstatning.

Avvisende byråd De nye sakene er noen få år eldre, men ikke mindre grove. Begge kvinnene har hatt store problemer med å mestre livene sine etter skadene de trolig ble påført ved barnehjemmet. Men med støtte fra Høyre har byrådet avvist å behandle sakene deres. Frp og RV har ved gjentatte anledninger forsøkt å få saken frem politisk. Like før sommerferien fikk Arne Sortevik flertallet i helse— og sosialkomiteen med på å be byrådet orientere dem om saken. På kommende møte i komitéen ber Tom Sundby, RV om at saken må komme opp snarest og før valget.