Bakgrunnen er at huni 1997 ble fengslet, siktet for å ha planlagt eller støttet sabotasje fremtredende samfunnsinstitusjoner.

En tiltalebeslutning mot Vikernes' mor ble siden tilbakekalt, og forholdet ble henlagt etter bevisets stilling.

Retten legger vekt på den betydelige publisiteten saken fikk i media, siktelsens alvorlige karakter, og koplingen mot høyreekstreme miljøer.