En kvinne ble begjært fengslet i Bergen fordi hun har nektet å overgi barna sine til barnevernet.

Etter det bt.no erfarer, er det snakk om en 32 år gammel kvinne bosatt i Bergen.

— Det dreier seg om en familiesak. Vedkommende er siktet etter paragraf 216 i straffeloven, sier politiinspektør Sidsel Isachsen til bt.no.

Paragraf 216 forbyr noen å holde umyndige barn borte fra deres foreldre eller andre vedkommendes omsorg, i dette tilfellet barnevernet. Det er barnevernet som har kontaktet politiet og begjært påtale i saken. Lovbestemmelsen har en strafferamme på tre års fengsel.

Retten lukket dørene under fengslingsmøtet i dag av hensyn til privatlivets fred.

Men retten fant at kvinnen ikke skulle varetektsfengsles. I ettermiddag ble hun løslatt.

— Retten fant at barnevernets vedtak ikke var gyldig, sier Isachsen.

Inntil videre opprettholdes siktelsen mot moren.