I juli ble det tatt ut tiltale etter mordbrannparagrafen mot 34-åringen etter en brann i Møllendalsveien 63 i mars 2001. Nesten alle de 31 beboerne i hybelhuset sov da brannen brøt ut. 34 år gamle Jan Mathias Berge omkom i brannen.

Politiet mener brannen startet ved at kurderen satt fyr på noen bøker i sin hybel. I tillegg til mordbranntiltalen krever IF skadeforsikring nesten 3 millioner kroner av mannen.

Forsvant fra politiet

I sommer mistet politiet oversikten over hvor kurderen oppholdt seg. Han hadde sagt opp leiligheten i Bergen og flyttet til Oslo for å lete etter arbeid og bodde hos venner i kurdermiljøet.

For noen dager siden sendte politiet ut en nasjonal etterlysning av kurderen. Også Interpol ble varslet.

For tre dager siden troppet mannen opp på Grünerløkka politistasjon. En kamerat av den tiltalte hadde sett etterlysningen og gitt beskjed.

Frykter tiltalte vil flykte

Fredag ba aktor Svein Erik Krogvold Bergen forhørsrett om at den tiltalte skulle varetektsfengsles for fire uker. Krogvold sier til BT at det kan være fare for at kurderen nå vil rømme fra landet eller gjemme seg i kurdermiljøet. Han begrunner sin påstand med at mannen ikke har fast bosted og at han har oppgitt flere forskjellig identiteter i flere europeiske land.

— Det er en alvorlig tiltalebeslutning dette dreier seg om. Riksadvokaten har vurdert saken og vi mener det er skjellig grunn til mistanke, sier Krogvold.

Retten kunne derimot ikke se noen fare for at kurderen vil unnlate å stille opp når saken skal opp for tingretten. Når straffesaken skal opp i tingretten er ikke avgjort.

Drar tilbake til Oslo

Det var en tydelig lettet kurder som takket sin forsvarer, advokat Egil Jordan, på det varmeste etter at kjennelsen om hans løslatelse ble lest opp. Jordan regner nå med at mannen kommer til å reise tilbake til Oslo for å søke jobb.

— Hvordan stiller din klient seg til tiltalen om mordbrann?

— Han har ingen kjennskap til brannen, og benekter at han tente på. Han forklarer at leiligheten hans var i lys lue da han kom hjem fra byen den aktuelle natten.