Statsadvokatene i Hordaland har tiltalt moren i 20-årene for mishandling og krenkelse av sin egen baby.

— Det er en spesiell sak, sier politiadvokat Eli Valheim, som skal være aktor i rettssaken.

— Moren har ikke gitt ungen den omsorgen den skulle ha, og unnlatt å gi tilstrekkelig medisinsk tilsyn og behandling, sier hun til bt.no.

- Har visst om skader

Offisielt skal moren ha bodd alene med ungen i den perioden som tiltalen gjelder for. Tiltalen mot henne er i flere punkter:

  • Hun skal en rekke ganger ha unnlatt å møte til kontroll med babyen på helsestasjonen i den aktuelle bydelen.
  • I perioden juni-august 2009 skal hun ha unnlatt å søke «tilstrekkelig helsehjelp», til tross for at babyen hadde smerter, et blåmerke på brystet og kneppelyd i venstre skulderregion. I begynnelsen av juni rådet helsesøster moren til å gå til legevakt eller barneklinikk samme dag. Nesten tre måneder senere viste røntgen at babyen hadde et, ifølge tiltalen, «tilhelet kragebensbrudd» på venstresiden.
  • I desember 2009 skal moren ha ventet flere dager med å oppsøke lege, til tross for at babyen hadde en stor hevelse på venstre side av hodet. Røntgen samme måned viste at babyen hadde et tilhelet brudd på venstre side av hodeskallen.

— Vi mener moren har visst om og også blitt gjort oppmerksom på at ungen var skadet, sier politiadvokat Valheim, som ellers er tilbakeholden med å kommentere før rettssaken.

Bekymringsmelding

Politiet ble koblet inn i saken gjennom en bekymringsmelding fra Barneklinikken ved Haukeland sykehus.

Ifølge politiet hadde da spedbarnet vært der i forbindelse med hodeskallebruddet. Legen skal ha reagert, siden det samme barnet også hadde vært til undersøkelse hos dem i forbindelse med kragebeinsbruddet.

Mistanke om vold

Ifølge politiet ble både moren og barnefaren pågrepet i slutten av desember 2009, mistenkt for å ha øvd vold mot babyen. Babyen ble etter dette akuttplassert i barnevernet, men senere tilbakeført.

Politiet klarte ikke å finne bevis for vold. Da tiltalespørsmålet skulle avgjøres, ble siktelsen mot barnefaren henlagt etter bevisets stilling. Siktelsen mot moren ble opprettholdt, men i løpet av etterforskningen omformulert til å gjelde de punktene som nå inngår i tiltalen.

bt.no har kontaktet bistandsadvokaten til det nå tre år gamle barnet. Han ønsker foreløpig ikke å kommentere saken.

- Ikke skyldig

Kvinnens forsvarer, advokat Espen Børjesson, sier moren stiller seg uforstående til at det er tatt ut tiltale - og at hun ikke erkjenner straffskyld.

— Hun har i to runder vunnet mot barnevernstjenesten i saker som gjaldt omsorgen for barnet. Først ble barnet tilbakeført til henne etter akuttplasseringen ved juletider 2009. Senere forberedte barnevernet en ordinær sak om omsorgsovertakelse, med bred saksutgreiing. Som jeg ser det, var hovedgrunnlaget det samme som det nå er tatt ut tiltale for. Heller ikke i den siste saken fikk barnevernstjenesten medhold, sier Børjesson.

Skjønner ikke logikken

Forsvareren stiller seg dermed undrende til at det nå er tatt ut tiltale i saken.

— Moren er frikjent i to omganger når det gjelder barnevernsiden av saken. Og i en slik sivil sak er kravet til bevis at det skal være sannsynlighetsovervekt. Nå tas det ut tiltale for det strafferettslige, der beviskravet er vesentlig strengere. For meg er det vanskelig å skjønne logikken i det, sier Børjesson til bt.no.

Kvinnen er også tiltalt for narkotikabruk, delvis i samme periode som mishandlingen skal ha skjedd.