Untitled-1.jpg

BT er felt for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.8 og 4.13 i denne saken.


Lørdag ettermiddag landet en mor og hennes 16 år gamle sønn fra Bergen på flyplassen i Malaga.

De to hadde feiret jul i Bergen, og var på vei tilbake til den spanske kystbyen, hvor gutten går på skole.

Etter landing på Malaga skal alle passasjerene ha fått beskjed om å bli sittende, mens navnene til de to ble ropt opp.

— De skjønte med en gang hva som var i ferd med å skje, sier kvinnens advokat, Linda Ellefsen Eide ved Advokatfirmaet Elden.

- Han er sterkt preget

Da de kom ut av flyet, hvor flere av guttens skolekamerater var med, skal de ha blitt omringet av bevæpnet, spansk politi.

På grunn av historikken kunne vi ikke følge opp saken slik som faren ønsket

Jourhavende jurist Trond Eide

— Det er grusomt å gjøre dette mot et barn i den alderen. Han er sterkt preget av dette, sier Eide.

Pågripelsen kom etter at guttens far fredag leverte en begjæring om utreiseforbud.

Men Hordaland politidistrikt sjekket ikke opp historikken i saken før de anmodet spansk politi om å pågripe de to, mener advokaten.

- Måtte ta avgjørelse der og da

Advokat Eide mener den meget ubehagelige opplevelsen kunne vært unngått med enkle grep.

— I løpet av den tiden jeg hadde snakket med min klient og spanske myndigheter, hadde Hordaland politidistrikt alt anmodet dem løslatt. Dette kan jo også tolkes som at Hordaland politidistrikt ikke tok anmodningen så alvorlig at en pågripelse var nødvendig i utganspunktet.

Jourhavende jurist Trond Eide i Hordaland politidistrikt sier de ba spansk politi løslate mor og sønn etter at de sjekket opp forhistorien i saken.

— Det som skjedde er at vi fikk inn en anmodning om akutt utreiseforbud. Så rakk vi ikke å sjekke opp i saken, men måtte ta en avgjørelse der og da på bakgrunn av de opplysningene vi hadde.

Løslatt etter sjekk

Det ble gjort et vedtak i henhold til barneloven om at mor og sønn ikke skulle få reise ut. Men da var de allerede på vei til Malaga.

Da jourhavende jurist gikk inn i saken, like før flyet skulle lande, fant han at det ikke var grunnlag for pågripelse.

— På grunn av historikken kunne vi ikke følge opp saken slik som faren ønsket.

Dermed ble moren og sønnen løslatt etter få timer.

Tidspress

Eide forklarer hendelsen med tidspress, og at anmodningen opprinnelig ble levert ved et annet politidistrikt. Det er heller ikke vanlig at politiet får slike anmodninger i saker som har versert i systemet i åresvis.

— Vi kan alltid gjøre en bedre jobb, men når vi får en slik begjæring om forbud mot utenlandsreise, er det hastesaker. Så får andre vurdere om det er godt nok eller ikke, sier han.

- Et angrep på meg

Farens advokat, Arild Dyngeland, ønsker ikke å kommentere saken før han har konferert med sin klient. Faren reagerer på at moren går ut i avisen via sin advokat.

— Det er et angrep på meg som far. Min sønn holdes fullstendig isolert fra alle sine nærmeste, inkludert meg, søsteren besteforeldre, onkler og tanter. Det er ikke bra for ham at dette forsterkes og legitimeres av at han kan lese i avisen at «Pågripelsen kom etter at guttens far fredag anmeldte moren for bortføring av sønnen» og at «Det var før politiet fikk sjekket opp i historien.» Dette er ikke sant, skriver faren.

- Utreiseforbud

— Det var ingen anmeldelse, men et utreiseforbud. Politiet har ikke gått tilbake på utreiseforbudet, de ga bare opp å få dem returnert når de først var dradd, skriver faren i en e-post til BT.

Han mener norsk politi har opptrådt korrekt, men at de reagerte litt for sent, slik at mor ikke ble stanset før hun gikk på flyet i Bergen.

— Politiet vedtok utreiseforbud, men dessverre var det litt for sent. Hadde mor blitt stanset i tide, kunne min sønn fått kontakt med meg og familien igjen.

* I en tidligere versjon av saken, ble anmodningen om reiseforbud beskrevet som en anmeldelse. Farens kommentarer er lagt til etter at saken først ble publisert.

Untitled-1.jpg

Klagen gjelder en nettartikkel i Bergens Tidende (BT) om en pågripelse av mor og barn på en flyplass i Spania etter at far skal ha anmeldt mor for bortføring av sønnen. Ifølge artikkelen hadde ikke politiet sjekket opp historikken i saken før de anmodet spansk politi om pågripelse. Mor og sønn ble raskt løslatt. Mors advokat og politiet uttaler seg i artikkelen. Vel to uker senere blir artikkelen revidert og oppdatert med kommentarer fra far. Klager er far. Han mener artikkelen er et partsinnlegg fra mors advokat og at den gir en feilaktig fremstilling av saken. Det vises til et utreiseforbud som fortsatt gjelder. Klager mener han i artikkelen fremstår i et svært uheldig lys og mener avisen skulle kontaktet ham før publisering. Han tok kontakt med avisen dagen etter publisering, men mener han ikke har fått et tilsvar publisert. Bergens Tidende (BT) mener artikkelen er korrekt og at den ikke er et partsinnlegg. Det vises til flere kilder. Slik avisen ser det, er dette en sak av allmenn interesse og handler om politiets handlemåte. Avisen mener det er politiet som angripes i artikkelen. Videre mener avisen at den har publisert klagers tilsvar gjennom å oppdatere artikkelen. Det opplyses at på grunn av det avisen nå vet om konflikten, vil ikke avisen gi saken videre oppmerksomhet.Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt at mediene må være meget varsomme med å omtale familietvister fordi det er forhold som tilhører privatlivet. Samtidig kan slike saker ha prinsipielle sider og tilfredsstille et berettiget informasjonskrav. Det avgjørende for det presseetiske blir derfor måten saken omtales på.

I det påklagede tilfellet dreier det seg om en situasjon der politiet i Norge har anmodet spansk politi om en pågripelse. Slik utvalget ser det, er dette i utgangspunktet en sak som har allmenn interesse. Utvalget er imidlertid ikke enig med avisen i at artikkelen bare dreier seg om kritikk av politiets handlemåte. Etter utvalgets mening omtales også en familiekonflikt. Utvalget minner om at avisen har et særskilt ansvar når det gjelder omtale av barn og konflikter der barn er involvert. BT kunne omtalt hendelsen på flyplassen i Spania uten å opplyse så vidt mye om bakgrunnen for politiaksjonen. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.8, der det heter «Når barn omtales, er det god presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Dette gjelder også når foresatte har gitt sitt samtykke til eksponering.»

Videre viser utvalget til punkt 4.13, som gjelder retting av faktiske feil snarest mulig. Slik utvalget ser det, burde BT raskt korrigert den feilaktige opplysningen om at faren hadde anmeldt moren for bortføring da avisen ble kjent med dette dagen etter.

Bergens Tidende har brutt god presseskikk.

Oslo, 27. mai 2014

Hilde Haugsgjerd, Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg, Alexander Øystå, Henrik Syse, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden

- GRUSOMT: Morens advokat, Linda Eide, er sterkt kritisk til politiets håndtering av saken. - Det er grusomt å gjøre dette mot et barn i den alderen. Han er sterkt preget av dette, sier Eide. ARKIVFOTO: KRISTINE LINDEBØ