To kvinner må i februar møte i Fjordane Tingrett, tiltalt for flere brudd på dyrevelferdsloven.

Det var i perioden fra vinteren 2012 til august 2013 at flere dyr, som befant seg i et fjøs i Sogn og Fjordane, skal ha blitt utsatt for det som i tiltalen beskrives som grov mangel på tilsyn og stell. Dyrene skal i perioden ikke ha fått tilstrekkelig mat og vann til å overleve, noe som resulterte i at flere av dem døde.

Femten dyr døde

Totalt skal seks storfe og ni sauer ha dødd i fjøset, under det som karakteriseres som svært dårlige forhold.

— Den gjenlevende besetningen hadde fra de ulike dødstidspunktene og inntil 23. juli 2013 opphold med dyrekadaverne, i det kadaverene ble liggende i fjøset, helt eller delvis begravd i avføring og i oppløsning i ulik grad, heter det i tiltalen.

Den eldste av kvinnene står også tiltalt for ikke å ha sørget for tilstrekkelige lysforhold i fjøset, ved blant annet å ha dekket til flere av vinduene i bygningen. Ifølge det BT har fått opplyst, skal kvinnen være mor til den andre tiltalte i saken.

- Bandt katten fast med kjetting

Også en katt på gården skal ha blitt utsatt for kritikkverdig behandling over flere år.

— Fra høsten 2011 til august 2013 utsatte hun en katt for unødige påkjenninger og belastninger ved at hun holdt den fastbundet med kjetting rundt halsen. Kjettingens lengde var en meter, står det i tiltalen mot kvinnene.

- Går flere år mellom slike tilfeller

Leder for Mattilsynets kontor i Sunnfjord og Sogn, Rune Myklatun, ønsker ikke å kommentere den spesifikke saken. Men har forteller at det er sjelden tilsynet opplever tilfeller hvor dyr dør som følge av dårlig stell.

— Det går vanligvis flere år mellom hver gang vi opplever den type tilfeller. Men når det skjer, så anmelder Mattilsynet slike dyretragedier, altså episode der dyr dør på grunn av dårlige forhold, sier Myklatun

Ingen av kvinnenes forsvarere ønsker å kommentere tiltalen i forkant av rettssaken. Også politiadvokat Trine Erdal har avstått fra å kommentere saken på nåværende tidspunkt.