Lensmann Jan Egil Tvinde har så langt ikkje bedt om assistanse frå Kripos og deira branntekniske ekspertise.

— Vi reknar med at vi har den kompetanse som er nødvendig i eige politidistrikt for å finne brannårsaka, seier lensmannen.

- Kan brannen vere påsett?

— Det eg kan svare på det, er at vi etterforskar ei brannsak.

Heltemot

Ifølgje avisa Firda gjorde heltemodig innsats frå personar som kom til at mor og son blei berga ut frå det brennande huset. Guten blei redda ut først av ein mann som etterpå måtte få behandling for røykskader på Førde sentralsjukehus.

Hogne Grimelid og Bjarne Morken tok seg deretter inn i huset og fekk berga ut kvinna. Dei to var begge på jobb hos Nav hjelpemiddelsentral, nabobygget til Mølletunet som stod i brann.

— Vi kunne sjå flammar bak eit vindauge. Men det var heilt svart av røyk inne, og vi kunne ikkje sjå stort, fortel Morken.

Etter først å han ringt brannvesenet, tok dei seg inn i bygget. Grimelid, som jobbar i brannvesenet, tømde eit brannsløkkingsapparat og fekk dempa flammane. Då han sprang ut for å trekkje luft, gjekk Morken inn og såg kvinna liggje på ei dyne på golvet.

— Ho hang fast i dyna, og eg drog ho ut på den. Det var knallhardt å sjå at ho hadde det så vondt, seier Morken.

Ute la dei kvinna i stabilt sideleie og passa på at ho pusta til ambulanse kom på staden.

— Nei, eg kjenner meg ikkje som ein helt. Men eg har nok redda ei kvinne, det har eg nok.

Svever mellom liv og død

Kvinna og sonen blei måndag ettermiddag overførte til brannskadeavdelinga på Haukeland sjukehus. Tilstanden er kritisk for begge.

Ifølgje politiet starta brannen i hovudetasjen av huset.

— Vi vil truleg i ettermiddag kunne svare meir nøyaktig på kvar brannen tok til, seier lensmannen.

KRITISK: Mor og barn med kritiske brannskader vart frakta til Haukeland Universitetssjukehus med helikopter.
ØRJAN DEISZ
BRANNSKADDE: Dei skadde vart frakta til Bergen i kvart sitt helikopter måndag kveld.
ØRJAN DEISZ
TO SKADDE: Det er ingen spor etter brann på utsida av leilighetsbygget.
TERJE ULVEDAL
- ALLE ER UTE: Røykdykkarar saumfarte asylmottaket.
OLE ANDRE REKKEDAL, NRK