Den 44 år gamle kvinnen er i Norhordland tingrett dømt for jevnlig å ha slått sine to sønner på 11 og 13 år. Retten legger til grunn at voldsutøvelsen skal ha pågått i cirka fire år.

I retten forklarte kvinnen at hun noen ganger hadde «dasket» de to sønnene på baken med flat og hånd og med en fluesmekke, men hun nektet for å ha slått med gjenstander. Dommerne valgte imidlertid å tro på sønnenes forklaring.

«Tiltalte har slått forsettlig, og hun må ha forstått at hun ved sine handlinger gjentatte ganger mishandlet barna sine. [...] Volden har vært smertefull for de fornærmede, men de er ikke påført fysiske skader» heter det i dommen.

Moren er dømt for å ha slått sønnene med flat hånd og med en rekke gjenstander, deriblant kleshenger, krykke og tresverd.

Kvinnen slipper fengsel fordi det vil være en ekstra belastning for familien, særlig for barna, som fortsatt bor hjemme. Det kom også frem at saken har vært en stor belastning for kvinnen.

«De fornærmede er redd for at mor skal havne i fengsel. [...] Individualpreventive hensyn krever ikke en streng reaksjon i denne saken. Det må legges til grunn at tiltalte har tatt veiledning og at hun ikke slår barna mer» heter det i dommen.