— Rapporten etter ulykken i fjor viser en rekke feil og mangler på E39 forbi Ådland bru, og samlet har disse faktorene vært en sterkt medvirkende årsak til ulykken, sier morens advokat, Stig Nilsen, til Haugesunds avis.

Nilsen bekrefter at moren vil kreve erstatning av Statens vegvesen. Det formelle kravet er ikke fremmet.

— Dersom Vegvesenet erkjenner ansvar, må vi deretter se på sammenhengen mellom ansvaret og det økonomiske tapet som min klient har lidt, sier han til avisen.

OMKOM: Dave Gardien (47) og Anja (10).
PRIVAT

Det er ikke kjent hvilket beløp moren vil kreve etter ulykken som kostet datteren og eksmannen livet.

Ikke tilstrekkelig strødd

Den fatale utforkjøringen skjedde på Ådland bru på E39 i Stord i fjor vinter. Det nederlandske vogntoget ble knust da det kjørte av veien rett før broen og havnet i elven under broen.

Nederlandske Dave Gardien og datteren Anja (10) mistet begge livet i ulykken.

I sommer kom Vegvesenets rapport etter ulykken. Den slo fast at veien ikke var tilstrekkelig strødd og inneholdt kritikk av entreprenøren.

— I kontrakten mellom Vegvesenet og entreprenøren står det at E39 over Stord har en barveisstrategi. Det innebærer at en entreprenør må yte maksimal innsats for å holde veien bar. De har brutt sin handlingsplikt, slik jeg ser saken.

Brukte ikke bilbelte

Andre viktige årsaker som trekkes frem er tilstanden på veien, og at de to som satt i bilen ikke brukte bilbelte.

Standarden på veien oppfyller ikke dagens krav til veistandard. Geometrien og oppbyggingen på E39 ved Ådland bru følger ikke dagens veinormal, ved kriterier som horisontalkurve, bredde på kjørefelt, utforming av avkjøringer og rekkverk-løsninger på stedet.

— Veien er bygget i en annen tid og har en kurvatur som ikke er i samsvar med dagens standard, sa avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen til NRK da rapporten kom.

Håper på forlik

Nilsen vil bruke rapporten når han skal forfølge saken rettslig.

Advokaten håper saken kan løses direkte med Vegvesenet. Hvis ikke kan kravet ende i retten. Da blir Samferdselsdepartementet motpart.

— Jeg håper vi finner en løsning med Vegvesenet, men jeg tar saken til retten hvis ikke det skjer, sier advokat Nilsen.