Den uvettige kjøringen fant sted 4. februar i år da kvinnen skulle kjøre sine to barn til skolen. I en sving kjørte hun rett frem og ut på et jorde. Verken kvinnen eller barna ble skadet, men en nabo måtte ta hånd om barna da 51-åringen oppførte seg sløvt og merkelig.

Blodprøver viser at kvinnen hadde en promille på 1,88. Retten fant det formildende at kvinnen har psykiske problemer og er diagnostisert med fibromyalgi, astma og allergi og derfor har en svekket allmenntilstand.