Politiet og statsadvokaten mente at moren i 20-årene ikke hadde gitt gutten sin nok medisinsk tilsyn og behandling mens han ennå var et spedbarn.

I 2011 ble hun tiltalt etter den såkalte familievoldparagrafen, trolig den første saken av sitt slag i Norge.

Hodeskallebrudd

Blant annet mente politiet at moren måtte dømmes for en rekke manglende oppmøter med babyen til kontroll på helsestasjonen.

Et kragebeinsbrudd og et hodeskallebrudd på babyen sto også sentralt. I forbindelse med begge bruddene mente politiet at moren hadde «unnlatt å søke tilstrekkelig helsehjelp».

Alle forholdene skriver seg fra Bergen i 2009.

Nå er moren blankt frifunnet i retten – for andre gang. Onsdag denne uken fikk hun forkynt den frifinnende dommen fra lagmannsretten. Saken gikk til lagmannsretten etter at moren ble frifunnet for babymishandling også i første rettsrunde.

— Hun er ekstremt lettet over å bli frifunnet igjen, sier advokat Espen Børjesson.

Stor belastning

Saken har vært en stor belastning for henne, sier forsvareren.

— Hun har vært under etterforskning siden tidlig i januar 2010. Å leve med en tiltale for familievold har vært tungt for henne. Spesielt under rettssakene, sier Børjesson.

Forsvareren har ikke diskutert det med klienten, men mener det er nærliggende å vurdere et erstatningskrav.

— Det vil i så fall være et krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgelse, sier Børjesson.

- Hva tror du påtalemakten har ønsket med denne saken?

— Jeg skal være forsiktig med å tillegge noen hensikter på luftig grunnlag, men magefølelsen sier at de har brukt denne saken til å teste ut yttergrensene for hva som kan rammes av familievoldparagrafen.

«Klar svikt»

Lagmannsretten slår fast at morens uteblivelse fra helsekontrollene er «sterkt kritikkverdig» og «en klar svikt i omsorgsansvaret» for babyen.

Likevel mener dommerne at det ikke kan regnes som familievold. De kan heller ikke se at morens manglende oppmøte med babyen har hatt skadevirkninger for gutten.

Heller ikke morens mangelfulle oppfølging av babyens kragebeinsbrudd var mishandling, mener retten. Og ifølge lagmannsretten var moren ikke uansvarlig da hun ventet tre dager med å få undersøkt en kul i babyens hode. Det var en undersøkelse av denne kulen som avdekket et brudd i babyens hodeskalle.

Retten påpeker at manglende stell og pleie kan være familievold, men at det kreves grov eller gjentatt mishandling før noen kan dømmes for det.

- For snever tolkning

Aktor i saken, politiadvokat Eli Valheim, mener både tingretten og lagmannsretten har lagt til grunn en for snever tolkning av familievoldparagrafen.

— Det er statsadvokaten som avgjør om det er aktuelt å anke dommen, sier Valheim.

Forsvarer Børjesson håper saken er over etter de to frifinnelsene.

— Jeg håper statsadvokaten besinner seg, og at det ikke blir noen anke til Høyesterett. Min klient ønsker i hvert fall å få saken ut av verden så fort som råd er.