• Jeg var lat og uansvarlig, har moren forklart. Nå kan hun bli dømt for ikke å ha gitt guttebabyen sin nok medisinsk tilsyn og behandling.

Det er en spesiell sak som denne uken har gått for Bergen tingrett, muligens den første av sitt slag i Norge.

Spørsmålet er om en mor kan dømmes for ikke å ha tatt babyen sin til kontroller på helsestasjonen — og for å ha gått sent til lege med skader på babyen.

LES OGSÅ: MOR TILTALT FOR BARNEMISHANDLING

Moren, som nå er midt i 20-årene, er anklaget for mishandling av gutten - selv om hun ikke beskyldes for aktiv mishandling. Hun er tiltalt etter den såkalte familievoldparagrafen i straffeloven (paragraf 219).

To brudd på få måneder

Saken startet med en bekymringsmelding til politi og barnevern fra Barneklinikken ved Haukeland, etter at de i slutten av 2009 oppdaget et brudd i babyens hodeskalle. Bare noen måneder tidligere hadde samme baby fått påvist et tilhelet kragebensbrudd.

— Det var spesielt det uforklarlige bruddet på barnets skalle som gjorde at vi tok saken videre, sa dr. prof. med. Kristian Sommerfelt fra Barneklinikken da han vitnet i saken.

— Mor eller far kunne ikke si om barnet hadde falt, og barnet hadde ingen sykdommer som kunne forklare bruddet. Som barnelege har jeg da plikt til å tenke: Kan dette være påført? I så fall plikter jeg å melde fra minimum til barnevernet, sa overlegen.

Ikke bevis for vold

Både moren og barnefaren ble etterforsket med tanke på om de hadde utøvd vold mot babyen. Det fant ikke politiet beviser for.

I stedet risikerer nå altså moren straff for manglende medisinsk tilsyn med, og behandling av, gutten. Hun har hatt aleneansvaret for gutten i den perioden som tiltalen gjelder for.

- Droppet 14 avtaler

Ifølge aktor i saken, politiadvokat Eli Valheim, unnlot moren å stille til 14 avtalte timer på helsestasjonen. Hun skal ha møtt åtte ganger, ifølge aktor etter mye påtrykk fra helsesøster.

— En gang dro til og med helsesøster hjem til moren for å informere om hennes plikter og babyens retter, og for å minne henne på en time hun ikke hadde møtt til. Da satt mor utenfor og røykte. Hun takket likevel nei til et tilbud om time samme dag. Hun har også erkjent å ha fått masse brev, og at det var telefoner fra helsestasjonen hun ikke tok, sier Valheim.

Oppsøkt om kvelden

Ved en annen anledning, i slutten av august 2009, dro barnevernsvakten ut om kvelden for å minne moren på at det skulle tas et røntgenbilde av guttebabyen. Røntgenbildet ble tatt noen dager senere. Bildet viste da det tilhelte kragebeinsbruddet på guttens venstre side.

Allerede tidlig i juni hadde helsesøster oppfordret moren til å få sjekket et blåmerke på guttens bryst og kneppelyder i skulderregionen på venstre side.

— Helsesøster har sagt at gutten hadde tydelig vondt ved undersøkelsen i juni. Mor velger å se det an, til tross for at helsesøster anbefaler sjekk. Hun kunne sett det an hvis det var hennes egen skulder det gjaldt. Men ikke når det gjaldt sønnens. Som forelder er det hennes plikt å gi gutten hjelp, sa Valheim i sin prosedyre i retten.

Oppdaget i familiebesøk

I retten fremkom det at kulen på guttebabyens hode ble oppdaget av tiltaltes søster under et familiebesøk i desember. Ifølge aktor i saken, Eli Valheim, dro moren samme kveld på by’n - og ventet flere dager med å få kulen sjekket.

— Moren har ganske konsekvent krenket sønnen ved at han ikke har fått den helsesjekken han har krav på. Når hun blir gjort oppmerksom på en kul i sønnens hode, tar hun seg en tur på byen. Det kan virke som om hun bagatelliserer alvorlige hendelser i sønnens liv, sa politiadvokaten i retten.

Valheim mente i utgangspunktet at moren burde dømmes til ubetinget fengsel. Men blant annet fordi saken er begynt å bli gammel, la hun ned påstand om åtte måneders betinget fengsel - med to års prøvetid.

- Kan ikke dømmes

Morens forsvarer, advokat Espen Børjesson, mener moren ikke skal dømmes. I sin prosedyre sa han at saken er blitt «meget oppblåst» - og antydet at aktoratet bruker saken for å prøve ut de rettslige grensene for familievoldparagrafen.

— Påtalemakten har argumentert med en hel masse som egentlig ligger utenfor tiltalen. Det virker som om man har hengt på det meste man kan finne av negative ting om mor. Men saken handler om unnlatelse eller passivitet. Den handler ikke om vold, påførte skader, årsaker til skader eller en generell vurdering av mors omsorgsevne, sa Børjesson i sin prosedyre.

- Tar selvkritikk

Forsvareren påpekte at moren i all hovedsak har erkjent de faktiske forhold i saken.

— Hun har erkjent manglende oppfølging ved helsestasjonen, og at hun ikke fulgte opp disse skuldersmertene som gutten hadde. Jeg oppfatter også at hun tar selvkritikk for det, og at hun innser at hun kunne handlet annerledes, sa Børjesson.

Moren har imidlertid ikke erkjent at hun gjorde noe galt da hun ventet med å undersøke kulen i guttens hode.

— Gutten fremsto upåvirket av smerte, og andre som var der da kulen ble oppdaget tenkte heller ikke at det var behov for akutt hjelp. Selv fastlegen som sjekket kulen oppfattet det ikke som en opplagt akuttsituasjon, sa Børjesson i retten.

Sådde tvil om tiltalen

Ifølge forsvarerens egen opptelling er morens unnlatelsessynder overfor helsestasjonen også av begrenset omfang.

— Av åtte standardprogrammer, mangler gutten tre. I forbindelse med barnekontroll har mor vært med på 12 møter, enten på helsestasjonen eller gjennom hjemmebesøk. Hun har hatt veldig bra oppmøte i noen perioder, og en periode med veldig dårlig oppmøte, oppsummerte forsvareren.

Børjesson avsluttet sin prosedyre med å si at det moren anklages for ikke er strafferettslig likeverdig med aktiv mishandling - og at det er begrunnet tvil om paragrafen i tiltalen overhodet kan brukes.

Forsvareren ba om at moren blir frifunnet, eventuelt at hun straffes på mildeste måte.

- Bryter alle normer

Einar Råen, bistandsadvokat for den nå tre år gamle gutten, krevde inntil 50.000 kroner i oppreisningserstatning fra moren.

— Moren bryter alle normer for forsvarlig behandling og medisinsk oppfølging av sitt barn, sa Råen i sin prosedyre.

— I tillegg til skrevne regler om barns retter og foreldres plikter, finnes det også uskrevne regler. En uskreven regel er at vi som foreldre skal sørge for våre barn. Er det noen som helst signaler på at de trenger hjelp, så skal det følges opp straks, sa Råen.

Dom i saken kommer i mai.

«OPPBLÅST»: - Saken er blitt meget oppblåst, sa den tiltalte morens forsvarer, Espen Børjesson. Han er sterkt i tvil om paragrafen i tiltalen overhodet kan brukes på de forholdene som moren er anklaget for.
ØRJAN TORHEIM