Kvinnen måtte møte i retten tiltalt for å ha bitt sin da fem år gamle sønn i lår, hånd og to fingre — og kløpet gutten i legg og fotblad. Videre sto hun tiltalt for å ha truet med å knekke fingeren hans og trusler om «å slå gutten flat som en pannekake, spise han og deretter kaste han i bosset, slik at søppelbilen kom og klemte beinet hans flatt».

Samtidig skulle moren ifølge påtalemakten ha truet sin tre år gamle datter med at hun skulle klippe av henne tungen og fingrene.

- Mamma har «bete meg»

Bitingen og truslene kom for en dag i barnehagen. Ved frokostbordet viste gutten et sår på fingeren til en av de ansatte. Femåringen fortalte at moren hadde bitt ham der og i foten. Den ansatte informerte straks barnehagestyreren. Sammen snakket de med gutten. Han fortalte at mamma hadde «bete han». Femåringen trakk deretter ned buksene sine og viste frem et godt synlig, rødfarget og ringformet merke på låret. Han sa videre at «mamma hadde vært sint», og at hun gjorde dette fordi han var treg under påkledningen.

Gutten virket opprørt og barnehagestyreren fikk inntrykk av at det var viktig for gutten å få formidlet det han hadde fortalt. Femåringen sa noe i retning av at moren var «en giftig tarantell» som biter, og som «skulle slå han flat som en pannekake, spise han og begrave han på kirkegården».

Moren nektet straffskyld

Senere samme dag ble gutten undersøkt av både fastlege og sykehuslege.

Under rettssaken erkjente ikke moren straffskyld. Kvinnen forklarte at hun den aktuelle dagen hadde dårlig tid og måtte bruke makt for å få barnehagedressen på gutten. Hun hevdet at merkene på guttens kropp måtte ha oppstått i forbindelse med dette.

Bevist at hun bet

Med de strenge beviskravene som her gjelder, kan ikke retten se bort fra at noen av merkene skyldes uhell eller som følge av motstand under påkledningen. Retten finner det ikke tilstrekkelig bevist at moren med vilje har påført gutten såret på fingeren. Retten finner det heller ikke tilstrekkelig bevist at moren kløp gutten i foten.

— Merkene i seg selv kan imidlertid tyde på at tiltalte i den konkrete situasjonen var uakseptabelt hardhendt med gutten. Tvilen kommer imidlertid tiltalte til gode, går det frem av dommen.

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at kvinnen bet gutten over hånden. Under legens undersøkelse ble det påvist røde merker som kunne komme av tenner. Dessuten støtter søsteren sin brors forklaring.

Retten er også overbevist om at kvinnen bet gutten i låret da han nektet å kle på seg.

90 dagers betinget fengsel

Aktor la ned påstand om at kvinnen skulle dømmes til 120 dagers betinget fengsel. Forsvareren la ned påstand om full frifinnelse.

Kvinnen ble dømt for både biting og trusler mot barna. Hun fikk 90 dagers betinget fengsel.