Diakon Gunnar Wicklund-Hansen i den katolske St. Paul menighet i Bergen bekrefter at to søstre fra det tyske Europakontoret nylig har vært på besøk for å drøfte planene.

— De sa lite om når de eventuelt kommer, og hva slags virksomhet de planlegger å starte av virksomhet her. Missionaries of Charity har etablert virksomhet ut fra et hus i Danmark og to hus i Sverige. Derfor er det ikke unaturlig at de vil til Norge også. Planene er nok på et forberedende stadium, men jeg regner med at man etter hvert etablerer seg med noen søstre her i Bergen, sier Wicklund-Hansen til Bergens Tidende.

Missionaries of Charity (Nestekjærlighetens misjonærer) har både en aktiv og en kontemplativ gren. Den aktive driver sosialt hjelpearbeid blant fattige, mens den kontemplative grenen prioriterer bønn og åndelig tilstedeværelse og fordypning. Wicklund-Hansen mener at det er mest sannsynlig at de vil åpne et klosterliknende hus og drive sosialt hjelpearbeid blant fattige og nødstedte i Bergen.

— Sannsynligvis dreier det seg om noe lignende som Frelsesarmeens slumarbeid og det arbeidet Kirkens Bymisjon driver blant de svakeste i Bergen, legger han til.

Missionaries of Charity er ikke den eneste katolske ordenen som nå planlegger klosterliv i Bergen. Også den augsburgske korherreordenen i Klosterneuenburg utenfor Wien har planer om å starte et kloster i Parkveien i løpet av neste år. Korherrene er også utdannet katolske prester og vil i så fall overta driften av St. Paul menighet fra høsten 2003.