Fire nonner fra Missionaries of Charity (Nestekjærlighetens misjonærer) flytter til Bergen allerede om et par uker. De skal både bo og ha base i Birgittahjemmet like ved St. Paul kirke i Nygårdsgaten. Trolig vil de satse på oppsøkende hjelpearbeid blant asylsøkere og eldre flyktninger bosatt i Bergen.

Ved den verdensomspennende søsterordenens europeiske hovedkontor i Essen i Tyskland ville man ikke uttale seg om planene i går.

Snakker ikke med pressen

— Vi har som prinsipp at vi ikke snakker med pressen om arbeidet vårt. Uansett hva dere vil vite om planene våre i Bergen, vil vi ikke svare, er eneste kommentar fra kontoret i Essen til Bergens Tidende.

Men den katolske soknepresten i Bergen, Michel Beckers, bekrefter overfor Bergens Tidende at alle avtaler nå er gjort.

— De var her for å sondere mulighetene tidlig i vår. Siden har det gått raskt. Vi markerer starten på deres arbeid her i Bergen med en messe i St. Paul kirke torsdag 22. august, sier Beckers.

Rett fra Calcutta

To av de fire Mor Teresa-søstrene i alderen 28 til 42 år sendes til Bergen rett fra hovedkontoret i Calcutta, der fredsprisvinneren Mor Teresa startet ordenen i 1950. De to andre kommer fra Tyskland og Polen.

— Dette er en selvstendig organisasjon. Selv om vi håper og tror på et godt samarbeid med dem, og at deres arbeid vil inspirere også oss, skjer ikke dette i St. Paul menighets regi. Missionaries of Charity har selv valgt Bergen. De er også velkomne til å arbeide i tilknytning til vår menighet, sier Beckers.

Eldre flyktninger

De fire nonnene vil drive et sosialt og diakonalt arbeid i Bergen.

— Missionaries of Charity har som mål å hjelpe de aller fattigste blant de fattige. Her i Bergen snakker vi selvsagt om en helt annen fattigdom enn i den indiske slummen. Jeg har forstått det slik at de er opptatt av å kunne hjelpe eldre flyktninger. Det finnes en del eldre tamiler og vietnamesere både i og utenfor den katolske menigheten. Dessuten vil asylsøkere være en målgruppe for dem, sier Beckers.

Små grupper

Mor Teresa, som fikk Nobels fredspris for sitt arbeid blant Indias fattigste, ledet ordenen frem til 1997. I tillegg til å drive sitt omfattende sosiale og oppsøkende arbeid blant fattige, syke og døende over hele India, har ordenen de siste årene etablert seg i en rekke byer over hele verden. De etablerer ikke klosterfellesskap i tradisjonell forstand, men arbeider i små grupper med fra tre til seks søstre hvert sted.

— Her i Norden arbeider de i Stockholm, Reykjavik, Helsingfors og København. Allerede for ti år siden ble de bedt om å komme til Norge. At de nå velger Bergen, synes vi er veldig hyggelig, ikke minst fordi våre egne Fransiskanersøstre har trukket seg mer og mer tilbake på grunn av høy alder, sier Beckers.

ALLES MOR: Fredsprisvinneren Mor Teresa startet ordenen Missionaries of Charity i 1950. FredsprisTo av de fire Mor Teresa-søstrene i alderen 28 til 42 år sendes til Bergen rett fra hovedkontoret i Calcutta, der