Uhellet skjedde klokka sju tysdag morgon.

Det er framleis uvisst kor store skader mannen pådrog seg i samanstøyten.

Årsaka til uhellet er ukjend.