Ulykken skjedde i forbindelse med at en semitrailer begynte på en forbikjøring av mopeden. De befant seg da i 60-sonen i sørgående retning på E-39 ved Stord Trafikkstasjon.

— Det kommøtende trafikk og sjåføren måtte avbryte forbikjøringen med den følge at mopedenble hektet opp i traileren og endte i vegbanen, opplyser Jan Magne Østebøvik i Haugalandog Sunnhordland politidistrikt

En eldremopedfører er kjørt til Stord sykehus. Skadeomfanget er ukjent.

Ulykken ble meldt klokken 09.39. Både politi og ambulanse dro til stedet.

Førerkortettil trailersjåføren blir beslaglagt.