Krigsseilerforeningen i Bergen, som er initiativtaker til monumentet, ønsker monumentet på Shetlands-Larsens brygge og blir støttet av alle de maritime foreningene i Bergen, pluss Bergenhus bydelsstyre. Men Tom Knudsen (A), byrådsleder for miljø og byutvikling, forteller at avdelingen har falt ned på to plasseringsalternativer, Bradbenken og Shetlands-Larsens brygge.

Bradbenken anbefales i sakspapirene som er lagt frem for byrådet. «En plassering på Bradbenken vil på en helt annen måte gi gode muligheter for en selvstendig utforming av et nytt monument. Stedet har nok areal, og plasseringen av monumentet kan inngå i en generell opprustning av området ... Bradbenken vil være et naturlig sted for markering av handels— og orlogsflåtens tap, sett ut fra kaiens militære historie og dens nærhet til næringshavnen», står det i sakspapirene, og det legges til at opprustningsplanen for området er under arbeid og skal legges ut til offentlig ettersyn i løpet av våren.

Det andre alternativet er at det plasseres en skulptur på 0,5 x 0,5 meter i grunnflate, og maksimum 1,5 meter høy, mellom statuen av Shetlands-Larsen og ytterst på kaikanten. Skulpturen kan dekoreres med inngraverte navn og inneholde audiovisuell dokumentasjon som folk ser gjennom en digital kikkert.

Den siste muligheten Tom Knudsen nevner er å sette opp de 519 navnene på sokkelen til Shetlands-Larsen-statuen, men kunstneren er ennå ikke kontaktet. Ulempen med dette siste alternativet er den manglende sammenhengen mellom Shetlandsgjengen og sjøfolkene i handelsflåten og Marinen, legger han til.