— Det overrasker meg, sier Kirsti Legernes, som protesterte mot barnehagen da den ble satt opp. Hun og naboene i Lægdene vel reagerte på at et yndet friluftsområde skulle bli sperret inne og brukt som barnehage.

Daværende oppvekstbyråd Hans Carl Tveit (V) lovet at ingen av de midlertidige barnehagene som ble bygget i 2007/08 skulle bli stående. BT skriver i dag at kun en av barnehagene har blitt stengt, resten blir trolig permanente barnehager.

Tatt på sengen

I ettertid har Tveit anklaget byrådet for løftebrudd. Han sa da at han var spesielt opptatt av at Kristianborg, Montana og Nygårdsparken barnehager kun skulle være midlertidige. Men slik blir det ikke. I tilleggsinnstillingen til neste års budsjett foreslår byrådet at både Montana og Kniksen plass barnehage blir omregulert til permanente barnehager.

Montana barnehage skulle egentlig erstattes av Sollien barnehage, som fremdeles ikke er påbegynt. Men nå skal den altså komme i tillegg til den nye barnehagen.

Kirsti Legernes tror nesten ikke sine egne ører når hun hører det.

— Nå ble jeg tatt litt på sengen. Dette er et grøntområde som tidligere har vært flittig i bruk av barn i nabolaget, sier hun.

- Uryddig

Naboene har ikke blitt varslet om at barnehagen er foreslått omregulert til en permanent barnehage.

— Området som barnehagen ligger på er gjort mindre tilgjengelig. Trafikken har også økt i et område som er ganske tettbebygd med folk, sier hun.

Hun synes byrådet opptrer uryddig.

— Det var det velforeningen sa den gangen: Vi var skeptiske fordi midlertidige ting ofte blir permanente, men da ble vi nesten tatt for å være ufin. De sa vi måtte ha tillit til dem. Men nå viser det seg at vi dessverre fikk rett.

Presset øker

Barnehagebyråd Harald Victor Hove viser til at presset på barnehageplasser bare øker. Han mener derfor det er riktig å opprettholde de midlertidige barnehagene som allerede står der.

— Jeg vet at det er innsigelser for flere av disse, og at det er forskjellige oppfatninger av om området egner seg. Det gjelder både Montana og Kniksen. Men det er en velkjent historie. Alle ønsker barnehageplasser, men ingen ønsker barnehager ved siden av seg, sier Hove.

— Forstår du at nærmiljøet kan føle seg lurt?

— Jeg oppfatter det ikke som å lure noen. Vi setter i gang en ny reguleringsprosess, der de er sikret rett til uttale og kan komme med innsigelser til planen, sier barnehagebyråden.

Hva mener du om at midlertidige barnehager blir stående? Si din mening under!

PROTESTERTE: Turid Totland og Kirsti Legernes (til h.) protesterte mot Montana barnehage da den ble satt opp. De har blitt lovet at den bare skulle være midlertidig, men nå kan den bli permanent likevel.
RUNE SÆVIG