Under felttoget i 1940 varMons Olai Haukeland(1892-1983) kompanisjef i Valdres.

I 1942-43 var han med i ledelsen av Milorg på Vestlandet, men ble arrestert og sendt til Sachsenhausen.

Etter krigen ble han generalinspektør for Heimevernet.

Haukeland regnes som Heimevernets «far»i Norge.

I det sivile var Haukeland gymnastikklærer og idrettsleder ved Sydneshaugen skole 1923-1943.

Det var Bergens forsvarsforening som tok initiativ til å reise dette minnesmerket.