Tirsdag sendte bistandsadvokat Stig Nilsen klagen til Spesialenheten.

I en pressemelding skriver advokaten at det har vært en vanskelig beslutning å ta for Kristina Sviglinskaja.

«Hun er ikke nødvendigvis ute etter at enkeltpersoner skal bli rammet. Det viktige for henne er å få svar på hva som gikk galt da saken ble henlagt som selvdrap», skriver Nilsen.

Politifolk ikke dømt

Det var 25. februar i år at Hordaland politidistrikt ble ilagt et forelegg på 100.000 kroner for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med etterforskningen av Monika-saken i 2011 og 2012. Fire politifolk hadde i tillegg status som mistenkt i saken, men Spesialenheten mente det ikke var grunnlag for å straffe noen av dem. For to av politifolkene var vurderingen at forholdet var foreldet.

Fristen for forseelser utgjør vanligvis to år.

«Spesialenheten har ikke bidratt til å opplyse saken noe mer enn det hun allerede visste, og hun er uenig i vurderingen av foreldelse», skriver Nilsen om bakgrunnen for klagen.

9. februar fikk politiet i Hordaland sterk kritikk av en arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten. Når det gjelder hva det var som gjorde at politiet låste seg til en teori om at jenten hadde tatt sitt eget liv, kom gruppen til kort. De klarte ikke å besvare det spørsmålet.

Klager på foreldelse

Spesialenheten, som kun har tatt stilling til om det forelå straffbare forhold, har i sitt vedtak lagt til grunn at saken var foreldet allerede da bistandsadvokaten gikk til anmeldelse i august i fjor.

Bistandsadvokat Nilsen mener at det er grunn til å stille spørsmål ved om Spesialenhetens foreldelsesvurdering er korrekt.

«Etter vår oppfatning var ikke foreldelse inntrådt på tidspunktet da anmeldelse ble inngitt, etter reglene om fortsatt forbrytelse, og det er et prinsipielt spørsmål om når foreldelsesfristen starter å løpe», skriver Nilsen.

Uenig i begrunnelse

Sviglinskaja anmeldte politiet for mangelfull etterforskning på sensommeren i fjor. Noen uker senere leverte hun inn en tilleggsanmeldelse.

Hun mener at Spesialenheten i sin avgjørelse ikke har tatt med forhold som ble tatt opp i anmeldelsene.

«Forelegg er dermed ilagt som følge av den motstanden som varsleren Schaefer ble møtt med i 2014, hvilket vi for så vidt er enige i, men ikke på bakgrunn av de forhold som ble anmeldt», skriver bistandsadvokaten i pressemeldingen.

Tar klage til etterretning

SPESIALENHETEN: Leder i Spesialenheten for politisaker, Jan Egil Presthus, sier klagen vil bli behandlet på vanlig måte.

Leder Jan Egil Presthus i Spesialenheten sier til BT at han tar klagen til etterretning, og at den vil bli behandlet på vanlig måte.Om begrunnelsen for å ilegge politidistriktet et forelegg på 100.000 kroner, sier han følgende:

— Foretaksstraffen som Spesialenheten har ilagt Hordaland politidistrikt er begrunnet i at politidistriktet ikke fulgte opp mangelfulle forhold i etterforskingen i 2011 og 2012, da disse ble påpekt i 2014. At politiets arbeid med saken i 2011 og 2012 var mangelfullt, er følgelig en side av grunnlaget for straffreksjonen som allerede er ilagt og vedtatt, sier Presthus.

Klagen vil bli oversendt til Riksadvokaten for vurdering dersom Spesialenheten ikke ser noen grunn til å gjøre endringer i sitt vedtak fra forrige måned.

Fremmet erstatningskrav

Monika Sviglinskaja (8) ble funnet død i en sokkelleilighet på Sund 14. november 2011. Ni måneder senere opplyste politiet at saken var henlagt som et selvdrap. I oktober 2014 ble Kristina Sviglinskajas eks-samboer pågrepet og siktet for drap. Han nekter straffskyld.

Monikas mor har fra før fremmet et oppreisningskrav på 200.000 kroner mot politidistriktet.

«Vi har ikke fått svar fra politimesteren, og kravet ble heller ikke behandlet hos Spesialenheten», skriver Nilsen avslutningsvis.