— Dårlig etterforskning og kritikk mot politiarbeidet skal ikke føre til mindre krav til bevisenes styrke, sier advokat Aasmund O. Sandland, nylig oppnevnt som ny forsvarer for den drapssiktede 32-åringen fra Litauen.

Tenk deg hvilken fallhøyde denne straffesaken har om ingen skulle bli dømt

Aasmund O. Sandland, forsvarer for 32-åringen

Mandag kom Sandland til Bergen for å treffe sin klient i Bergen fengsel for første gang.

Og for å hente dokumentene i Monika-saken hos bergenspolitiet.

Han har frem til nå vært tilbakeholden med å kommentere straffesaken.

— Jeg har ennå ikke fått lest noen av dokumentene. Til nå har jeg kun fått med meg saken gjennom media. Og så har jeg lest granskingsrapporten fra Riksadvokatens arbeidsgruppe, sier Sandland til BT.

Politiet besluttet i mai 2014 å gjenoppta etterforskningen i Monika-saken, etter påtrykk fra bistandsadvokaten til Monikas mor.

— Nå er jeg spent på hvilke nye etterforskningsskritt som ligger til grunn for at saken er så endret siden i fjor vår, sier Sandland.

«Fallhøyde»

Sandland har nettopp overtatt som forsvarer etter bergensadvokat Fredrik Verling.

Saken er jo allerede en etterforskningsskandale

Aasmund Sandland, forsvarer

32-åringen fra Litauen skiftet forsvarer for cirka en uke siden, like i forkant av det siste fengslingsmøtet.

Den Oslo-baserte advokaten mener det kan være større fare for forhåndsdømming i denne saken enn i mange andre.

— Det er jo på grunn av sakens forhistorie. Saken er jo allerede en etterforskningsskandale. Tenk deg hvilken fallhøyde denne straffesaken har om ingen skulle bli dømt. Men de må likevel passe seg så de etterforsker åpent og objektivt, påpeker Sandland.Han påpeker at 32-åringen har akkurat samme rett som andre siktede til å bli betraktet som uskyldig inntil han eventuelt er dømt.

— Det kravet skal også gjelde i denne saken. Det spesielle med Monika-saken er selvfølgelig forhistorien med politiets arbeid og kritikken mot det. Men det, og den store medieoppmerksomheten, skal ikke medføre at kravene til bevisene i saken blir mindre, poengterer Oslo-advokaten.

Møtes i fengselet

Forsvareren og den drapssiktede klienten har hatt flere telefonsamtaler.

Dette er et sakskompleks som det vil ta tid å gå gjennom

Aasmund Sandland, forsvarer

I Bergen fengsel mandag møter Sandland sin klient ansikt til ansikt for første gang.

— Jeg kan ikke gå i detaljer på hva jeg vil snakke med ham om. Jeg vil ta den tiden jeg trenger. Dette er et sakskompleks som det vil ta tid å gå gjennom, og vi kommer til å ha flere møter fremover, sier Sandland.

«TA TID»: - Dette er et sakskompleks som det vil ta tid å gå gjennom. Vi kommer til å ha flere møter fremover, sier Aasmund O. Sandland, forsvarer for den litauisake mannen (32) som er drapssiktet i Monika-saken.
ROAR CHRISTIANSEN