AUDUN STØLÅS

Slik det er nå, blir gatelysene slokket mellom klokken 01 og 05. Det blir gjort for at Bergen kommune skal spare penger. Men slik vil det altså ikke bli i de aller mørkeste ukene i advents— og juletiden.

Da byrådslederen søndag ettermiddag tente julegranen på Torgallmenningen i Bergen, kom hun med den gode nyhet at byrådet har vedtatt at gatelysene i advents- og juletiden igjen skal lyse opp i hele Bergen kommune hele natten.

— Utgåtte lyspærer vil bli skiftet ut og systemfeil vil bli rettet opp, fortalte Monica Mæland.

Byrådslederen sier til Bergens Tidende at byrådet bestemte dette på sitt møte i forrige uke.

— Vi har fått ekstremt mange henvendelser om gatelys som var slokket og lyspærer som ikke virket. Dette vil det nå bli gjort noe med. Systemfeil vil bli reparert, lyspærer skiftet, og i tiden fra 17. desember til 30. desember skal gatelysene i hele Bergen kommune stå på hele den mørke tid av døgnet, sier byrådsleder Monica Mæland.

Flere har kjent seg utrygge når de har vært ute i den tid på natten da gatelysene har vært slokket. De vil nå kunne kjenne seg tryggere.

Over 18 meter høy

500-600 mennesker hadde møtt frem for å være med på tenningen av den over 18 meter høye julegranen på Torgallmenningen i lett regnvær søndag ettermiddag. Byrådslederen berømmet foreningen Torgallmenningen Vel for å ha holdt i hevd denne tradisjonen helt siden 1936.

Selve juletreet er en gave fra Forsvaret.

— Men det er velforeningens medlemmer som reiser til Ulven og plukker ut treet, får det fraktet til Torgallmenningen og lyssatt slik at det kan tennes i byens storstue, sa Monica Mæland.

- Koselig tradisjon

Arthur Rasmussen har sammen med familien tatt veien fra Åsane for å være med på juletretenningen på Torgallmenningen.

— Dette er blitt en koselig tradisjon for oss på den første dag med offisiell julefeiring, sier han.

— Lev med lyset på, oppfordret major Rune Andersen i Frelsesarmeen i sin andakt. Da må du la Jesus Kristus få tenne lyset i ditt indre, sa majoren.

Sanggruppen Refill og hornorkesteret til Frelsesarmeens 1. korps i Bergen sang og spilte under arrangementet og ga også tonefølge til gangen rundt juletreet.

Rundt juletreet har slumsøstre satt opp julegryter der folk kan støtte Frelsesarmeens arbeid for vanskeligstilte mennesker i Bergen.

Marianne Naustdal, leder for Bergen slumstasjon, sier at de som vil gi klær, leker eller andre ting til vanskeligstilte, kan legge slike pakker ved julegranen på Torgallmenningen. Men ikke legg slike gaver der i helgene eller etter klokken 18 om hverdagene, sier hun.

LYS I JULEGRANEN OG I GATELYSENE: Byrådsleder Monica Mæland kom med den glade nyhet om tente gatelys i Bergen da hun søndag ettermiddag tente julegranen på Torgallmenningen.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ
TRADISJON: Johanne på 20 måneder og pappa Arthur Rasmussen fra Åsane var blant de 500-600 som deltok i tenningen av julegranen på Torgallmenningen søndag.<p/>FOTO: JAN M. LILLEBØ