– Jeg ser for meg Bergen som en levende nærings— og kulturby. En by som utnytter mangfoldet, som har stor raushet og respekt for ulike typer miljøer. En by som tar vare på sin egenart og er i stand til å ivareta både kortsiktige og langsiktige hensyn.

– Hvordan får vi til det?

– Vi må videreutvikle mangfoldet, ikke satse ensidig. Grunnforskningen er nøkkelen til å bygge kompetanse både lokalt og nasjonalt.

EIRIK BREKKE