— Det kan utløse inhabilitet, mener jussprofessor.

Byrådslederen eier 25 prosent av aksjene i selskapet som driver klesbutikken Mann 2000, med adresse Strandkaien 4. Hennes mann, Tom Erling Schmidt Mæland, eier ytterligere 25 prosent og er daglig leder i butikken.

Butikklokalet ligger rett over veien for tomten der det nye servicebygget for torghandlerne og en eventuell mathall er planlagt. Byrådet har sagt nei til planene om et treetasjes servicebygg, med begrunnelsen at det blir for dominerende. Også de private planene om en mathall vender byrådet tommelen ned for.

— Initiativet er veldig positivt, men vi synes det foreslåtte bygget blir for stort, sier kultur- og næringsbyråd Henning Warloe.

Kan miste kunder

Han er ansvarlig for å finne en løsning for Torget, men saken har vært drøftet i byrådskonferansen med alle til stede. Monica Mæland har også deltatt i møter med initiativtakerne til mathallen.

I dag har Mann 2000 god eksponering mot Strandkaien og Torget. Huseier i Strandkaien 4, Odd Erik Haaland, er klar i sin mening.

— Jeg synes ikke det er vakkert. Det lukker sjølinjen, og kan få konsekvenser for Strandkaien som handlegate, sier Haaland.

Spørsmålet er om Mælands næringsinteresser i gaten, og faren for at de blir påvirket av et nytt bygg, medfører at hun burde varslet at hun kunne være inhabil i behandlingen av saken.

- Burde fått det vurdert

Ekspertene er ikke samstemte i sine vurderinger av Mælands habilitet.

— Det er vanskelig å være bastant, men det er lett å si at dette er et forhold hun burde fått vurdert, sier Eivind Smith, professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Han sier at spørsmålet i slike saker er hvor nært forhold politikeren har til forretningsdriften.

— Her er det personlig preget, siden hennes mann driver butikken, og det er en relativt liten virksomhet. Dette kan utløse inhabilitet, sier han.

- Ikke nært nok

Jan Fridthjof Bernt, professor i offentlig rett ved Universitetet i Bergen, er ikke enig i vurderingen.

— Så langt jeg kjenner saken synes jeg ikke hun trengte å be om habilitetsvurdering, sier Bernt, og utdyper:

— Det er to forhold som kunne gjort henne inhabil. Det ene er hvis det var planlagt en forretning som var i direkte konkurranse med hennes egen. Det andre er hvis hun er personlig berørt som nabo, for eksempel fordi hun mister utsikt eller sol. Det er hun jo ikke her.

**_Les også:

Vil få vurdert habiliteten sin_**

KAN KOMME I SKYGGEN: Byrådsleder Monica Mæland (H) eier en fjerdepart av denne butikken på Strandkaien. Butikken drives av hennes ektemann. Det planlagte servicebygget og mathallen vil komme på Blomstertorget vis-à-vis butikken.
Ørjan Deisz