— Regjeringen har et ønske om å utvikle norsk teknologi og kompetanse, men det er for tidlig å si om norsk teknologi kan være aktuell for fullskala-anlegget på Mongstad, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.

Informasjonsdirektør Cathrine Torp i Statoil sier at det i dag bare er utenlandsk teknologi som er kvalifisert. Det finnes bare utenlandske løsninger som er utprøvd.

Har forledet folket

Venstres leder, Lars Sponheim, sier at statsminister Jens Stoltenberg har forledet det norske folk til å tro at en eventuell rensing av utslippene på Mongstad vil være et teknologisk og miljøpolitisk gjennombrudd.

— Det er uklart om det blir rensing og når det blir. Og blir det rensing, blir den utført med utenlandsk teknologi. Teknologien er kjent, tilgjengelig og kan kjøpes av hvem som helst. Det har også Statoil-ledelsen ved Mongstad bekreftet, sier Sponheim.

Da regjeringen og statsminister Jens Stoltenberg presenterte beslutningen om å si ja til Statoils kraftvarmeverk på Mongstad i oktober i fjor, ble det sterkt fokusert på at dette skulle være et norsk teknologiprosjekt.

Salgsargumentene

Det har statsministeren senere gjentatt flere ganger, senest i en kommentar til Bergens Tidendes artikkelserie om Mongstad og fangst av CO2.

Her er et knippe av regjeringens og statsministerens utsagn om Mongstad-prosjektet:

  • Dette prosjektet er viktig industripolitikk for Norge. Vi jobber frem banebrytende ny teknologi som kan bli en eksportvare. (Stoltenberg)
  • Prosjektet sikrer at teknologiutviklingen i Norge får en bred internasjonal anvendelse og ikke blir prosjektspesifikk og særnorsk. (Pressemelding fra regjeringen)
  • Vår visjon er at vi innen 7 år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir et viktig gjennombrudd for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes tror jeg verden vil følge etter. (Stoltenberg i nyttårstalen)
  • Med Mongstad-prosjektet er Norge helt i front med å få på plass teknologi som kan gjøre rensing lønnsomt på et anlegg i stor skala. Ingen andre har lykkes med dette ennå. (Stoltenberg i debattinnlegg i Bergens Tidende)

— Gasskraftverkene burde ikke blitt bygget uten rensing. Regjeringen oversolgte teknologiprosjektet for å få aksept for bygging av kraftverkene uten rensing, sier lederen av Stortingets energi- og miljøkomité, Gunnar Kvassheim (V)

Utenlandsk teknologi

Den tilgjengelige utenlandske teknologien er renseanlegg som kan leveres av amerikanske Fluor eller japanske Mitsubishi Heavy Industries. Det betyr også at Aker Kværners mye omtalte planer om å utvikle teknologi har kommet for kort til at den kan brukes.

Ved siden av kraftverket på Mongstad, har regjeringen lovet å finansiere rensing av gasskraftverket på Kårstø. Kraftverket skal etter planen settes i drift i høst, og regjeringen lovet opprinnelig rensing fra 2009. Norge Vassdrags- og Energidirektorat, NVE, kom like før jul med en rapport om fullskala rensing på Kårstø. Her slås det fast at det ikke er realistisk med rensing før i 2011/2012. NVEs vurdering er at bare Mitsubishi og Fluor kan levere renseanlegg. De stempler Aker Kværners teknologi som lite moden.

SILJE KATRINE ROBINSON