— Det har vært en lekkasje av hydrokarbonholdig damp, en avgass fra råoljeanlegget på Mongstad, sier informasjonssjef Morten Eek i Statoil.

Alarmen gikk klokken 12.45.

— Alle som ikke har driftskritiske oppgaver ble evakuert. Vi har en egen innsatsstyrke som blir igjen på anlegget i en slik situajson, for å vurdere hva som foregår. De har raskt kunnet avklare at dette ikke var en situasjon som utviklet seg ytterligere. Omkring klokken 14 ble det gitt signal om at faren var over, sier Eeek.

Eksplosjonsfare

Driften på anlegget ble ikkestanset mens evakueringen pågikk.

— I alle sånnetype anlegg der en har gass i rørene og en får en lekkasje, vil det være enfare for brann eller ekplsosjon. Det er noeav det vi frykter mest, og derfor har vi også veldig lav terskel for å sørgefor at folk kommer seg ut når vi har en sånn situasjon, sier Eek.

Han vet ikke nøyaktig hvor mange personer som ble evakuert fra anlegget.

— På en vanlig hverdag er det snakk om 3-400 mennesker som er inne på anlegget, sier informasjonssjefen.

Ingen skader

Det er ikke meldt om skader som følge av lekkasjen, ifølge Statoil.

Mongstad-anlegget er Norges største oljeraffineri, eid av Statoil og Shell, og på industriområdet ligger også en råoljeterminal, et prosessanlegg, et kraftverk og et teknologsenter for CO2-behandling.

Terminalen tar imot ca. 500 skip årlig. Målt i tonnasje er Mongstad Norges største og Europas nest største oljehavn, ifølge Store norske leksikon.