Spørsmålet er nemlig om fiskehandleren er på riktig side av momsloven, når han beregner 15 og ikke 25 prosents moms på lunsjmåltidet.

Underdirektør Jostein Rene i Skatt Vest forklarer reglene:

En bestemmelse i momsloven sier at næringsmidler selges med redusert sats, som er 15 prosent. Så ligger det en grensedragning mot serveringstjenester, der alminnelig sats, 25 prosent, skal legges til grunn.

— Hvordan vurderer du servering på Fisketorget, er det salg av mat eller servering?

— Det er vanskelig å si uten at vi kjenner forholdene. Det er virksomheten som selv er ansvarlig for å bruke riktig momssats.

- Gjør dere stikkprøver?

— Vi har tidligere gjort det, og når vi får konkrete tips som dette, må vi vurdere å ta en sjekk, sier Rene.

MATMOMS: Av regningen går det tydelig frem at lunsjmåltidet er solgt med lav momssats.