— Helt toskete. De kan ikke ta fra oss dette tilbudet. Da har vi ingen andre steder å gå for å spise middag, utbryter Endre Breistein og Elisa Lundquist.

De to sentrumsbeboerne på 80 og 85 år er stamgjester på kafeen ved Domkirkehjemmet i Kong Oscars gate.

— Jeg har gått her nesten hver dag i 14 år. Det er alltid fullt. Om søndagene må vi nesten slåss om plassene, forteller Lundquist mens bordkameraten henter dagens meny - fiskeboller og riskrem til dessert.

Hverdagsprisen er 50 kroner for middag og ti kroner for dessert. Og i motsetning til mange andre eldresentre er maten laget på huset.

Nå frykter ledelsen at de må legge ned kafédriften. Årsaken er at Fylkesskattekontoret krever merverdiavgift (MVA, også kjent som moms) av maten.

Momsregning på 750.000

— Det betyr at vi må sette prisene såpass mye høyere at vi nok vil miste mange brukere. Alternativet blir da å legge ned kafétilbudet, sier økonomileder Olav Jørstad.

Domkirkehjemmet må etterbetale MVA på alt matsalg tilbake til 2002, da Fylkesskattekontoret første gang tok en avgjørelse i saken. Det utgjør rundt 150.000 kroner for hvert år, 750.000 kroner til sammen.

— I vår sammenheng er det mye penger. Vi er en ideell stiftelse og skulle gjerne brukt disse pengene på noe annet, sier Jørstad.

Han sier at Domkirkehjemmet ikke har så mye penger, og må be kommunen dekke momsregningen.

Domkirkehjemmet har ment at de ikke trengte å betale MVA, og viser til en såkalt unntaksmelding fra 1980. Der heter det at steder der «mat og andre varer omsettes ved servicesentrene for eldre utelukkende til personer som etter sin alder eller på grunn av uførhet er spesielt berettiget til kjøp» ikke er omfattet av merverdiavgiftsloven.

Åpent for alle

Problemet ved Domkirkehjemmet, og flere andre liknende eldresentre, er at hvem som helst i teorien kan gå inn og kjøpe mat, forteller avdelingssjef Kristi Skaar i avgiftsavdelingen ved Fylkesskattekontoret.

— Dersom det ikke er til en avgrenset gruppe, er det avgiftsplikt på all salg av mat. Dette er en kjent problemstilling, og vi har gitt liknende uttalelser til andre eldresentre som har spurt oss, sier Skaar.

Jørstad medgir at de ikke har noen ordning som sikrer at alle som kjøper mat er pleietrengende.

— Men vi ser jo an alderen på dem som kommer inn. Stort sett dreier det seg om gjengangere, som har sine faste bord. Mange bor i eldreboligene like ved, sier han.

Frykter flere saker

Rådgiver Brynjar Skaar ved byrådsavdeling for helse og omsorg har ikke hørt om liknende saker ved andre eldresentre.

— Men det kan godt komme. Derfor har vi bedt Domkirkehjemmet snakke med vår ekspertise på MVA-reglene, sier han.

Danckert Krohns seniorsenter, som også ligger i Kong Oscars gate, opplyser at de betaler MVA på sin mat, som kommer fra kommunens kjøkken.

Bodil Tindvik (83) drar nesten hver dag fra hjemmet i Sandviken til Domkirkehjemmet for å spise middag.

— Alltid skal staten ta inn penger på oss gamle. De gir med en hånd og tar med den andre, sier hun.

Arne Nilsen
Arne Nilsen