Gårsdagens kommuneproposisjon signert partifelle Erna Solberg ga et lite plaster på såret. Men langt fra nok til å dekke tapet, som i fjor utgjorde 110 millioner kroner for Bergen. Solberg vil kompensere 30 millioner av dette.

— Vi er ikke fornøyd med det, sier Warloe til Bergens Tidende.

Nyordningen består i at kommunene blir trukket et stipulert beløp, som i neste omgang skal tilbakebetales i form av momskompensasjon. Teoretisk skal dette gå opp i opp. Problemet for Bergen er at fylkesmannen har satt kommunen på sparebluss. Investeringsstoppen gir sparsomt med momsrefusjon.

Tar opp med Solberg

Momstapet blir hovedtema på et seminar med Erna Solberg i forbindelse med at statsråden kommer til Bergen under Festspillene. - Momsen er vår største økonomiske bekymring for tiden. Hvis vi går på et nytt tap også i 2005 blir det vanskelig, sier Warloe.

Noen kommuner taper på momsordningen, noen vinner. Derfor er det vanskelig å samle kommune-Norge til en felles front mot ordningen.

65-115 ekstra neste år

Kommuneproposisjonen inneholdt for øvrig en positiv og en negativ nyhet for Bergen. Samlet sett blir effekten null.

Skatteveksten inneværende år blir nedjustert, noe som gir minus 30 millioner for Bergen. Samtidig blir lønnsveksten nedjustert, noe som gir samme beløp i pluss.

For neste år varsler Solberg en realvekst for kommunene på 1,3 til 2,3 milliarder kroner.

For Bergens vedkommende gir dette en realvekst på 65 millioner til 115 millioner kroner.

Warloe varsler nå at 2004-regnskapet, sterkt forsinket, vil bli fremlagt like over 17. mai. Det vil vise at kommunen gikk i balanse i 2004. I år er prognosen et overskudd på 150 millioner.