— Hvis jeg blir tvunget til å velge mellom frukt og grønt og timer i skolen, er jeg tilbøyelig til å velge det siste, sier Moltu.

Den ferske oppvekstbyråden fra KrF har fått et dilemma i fanget. 20 millioner kroner må kuttes på neste års skolebudsjett. I budsjettinnstillingen som ble lagt frem denne måneden, hadde byrådsavdelingen klart å finne kuttmuligheter for 10 millioner, men fortsatt gjenstår like mye i uspesifiserte kutt.

Skolenedleggelse, eller å utsette bygging av nye skoler er blitt lansert som to mulige løsninger. Begge deler vil trolig skape sterke reaksjoner blant de berørte. Men nå vurderer Moltu å omprioritere potten på 5,6 millioner kroner som Bergen kommune har fått til å kjøpe frukt til elevene i 2008. Pengene ikke øremerket

— Jeg synes frukt og grønt i skolen er et veldig bra tiltak, og det er et sterkt ønske fra regjeringen om å få gjennomført det i hele landet. Derfor er det vanskelig å røre den posten. Men det er en mulighet, og bedre enn å redusere timetall, sier Moltu.

Han sier at posten ikke er øremerket, og at det derfor er mulig for kommunen å omprioritere.

— Men jeg har ikke bestemt noe ennå. Det viktigste er at jeg ikke vil ramme innholdet i skolen. Kuttet har stått uspesifisert fordi jeg ikke har tatt en avgjørelse, sier byråden.

17. desember skal bystyret behandle budsjettet for 2008. Innen den tid må Moltu foreslå hvor kuttet skal tas.

«Uhørt og smålig»

Kunnskapsdepartementet reagerer på at oppvekstbyråd Tomas Moltu i det hele tatt vurderer å røre skolefruktordningen.

— Det er uhørt og smålig om dette kuttes i Bergen. Disse pengene er en ekstrabevilgning, og det er en klar forutsetning for hva de skal brukes til, sier Lisbet Rugtvedt, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Hun mener byrådet i Bergen ikke viser nok vilje til å satse på skolen.

— Det er veldig skuffende at Bergen kommune ikke satser mer på skolen. Det er tankevekkende i en tid der internasjonale undersøkelser viser at tiden er inne for å satse mer på den norske skolen, ikke mindre. Det borgerlige byrådet viser en defensiv holdning som vil gå ut over de faglige resultatene. Det er en klar sammenheng mellom ernæring og læring. De bør gå gjennom hele skolesatsingen sin og kutte andre steder, sier Rugtvedt.

Statssekretæren sier at det er et lovforslag som vil forplikte kommunene til å innføre skolefruktordning ute til høring.

Frukt erstattet snop

Rektor Ingeborg Eliassen ved Garnes ungdomsskole er oppgitt over at skolefruktordningen settes opp mot undervisningstimer.

— Fruktordningen er veldig bra. Hos oss virker det også som om innsatsen blir bedre. Mange har ikke spist frokost når de kommer hit om morgenen. Frukten de får på skolen i 10-tiden blir det første måltidet i stedet for snop. Å sette dette opp mot timer til undervisning blir fryktelig vanskelig. De må lete andre steder å kutte, mener Eliassen.