Det sier byråd for oppvekst, Tomas Moltu. Han legger til:

– Det er også andres valg, ikke mine, som har gitt dem verv og posisjoner. Jeg synes det er bra at folk engasjerer seg politisk, sier byråd for oppvekst, Tomas Moltu.

– Kan du se situasjoner der nære familiemedlemmers politiske engasjement kunne skapt problemer?

– Det kunne nok ha blitt problematisk om min kone satt i oppvekstkomiteen.

– Din kone vil møte en del i bystyret der det behandles saker fra din byrådsavdeling. Kan ikke det skape problemer?

– Jeg kan ikke med min beste vilje se at det er problemet. Er det problemer med habilitet, så løser vi på det vanlig måte.

– Har du vurdert habilitet i forhold til din kones og din mors verv?

– Jeg vil operere med veldig trygge marginer i slike saker. Derfor erklærte jeg meg inhabil i forbindelse med utnevnelsen av min mor som styremedlem i Bydrift Bergen.

– Du leder en byrådsavdeling som er viktig oppdragsgiver for Bydrift Bergen. Kan ikke det føre til konflikter?

– Jeg ser ikke noen umiddelbare konflikter.

– Nå var det en svært alvorlig konflikt mellom samferdselsseksjonen og Bydrift. Slike kan oppstå igjen og da havner du i din mor på hver side?

– Dette ligger ikke under meg. Så lenge det ikke ligger under meg, så kan jeg ikke se at det er et problem.

– Kan ikke det at dine familiemedlemmer oppnår viktige verv oppfattes som at familie og bekjentskap teller når verv deles ut?

– Det synes jeg er bare tull.

BT var i går ettermiddag også i kontakt med Moltus mor, Inger Kaardal. Hun ville ikke svare på spørsmål knyttet familieforhold og verv.