En rusletur langs sørenden av Store Lungegårdsvannet en solblank vårdag gir utsikt til både idyll og forfall. Langs vannet bukter den nye gangstien seg innbydende. Innenfor gangstien dominerer de delvis forlatte industriområdene. Bilvrak, slåkne grusplasser og vintergrønt ugress Innimellom nyflidde små næringsbygg.

Utsikten fra den nye gangbroen over Møllendalselven er likevel et vakkert skue. Et stokkandpar padler seg oppover i elvemunningen. Vårsolen glitrer i bølgene.

Industri ut — boliger inn

Grunneierne i Møllendal har begynt å røre på seg.

I bunnen av Møllendalsbakken og langs Møllendalsveien er industrialderen over. Inn kommer nye leilighetsbygg og næringslokaler. Pluss et nybygg til Kunsthøgskolen. Statsbygg har kjøpt Munckbygget fra Munck Cranes AS og planlegger arkitektkonkurranse til høsten.

Munck Cranes skal flytte til Kokstad i løpet av våren 2005. Kjelstrup Olsen som ligger ytterst på Mølleneset, er også på flyttefot.

— Vi er på utkikk etter sentrale lokaler, men trenger ikke å ligge ved sjøen, sier Svein Kjelstrup Olsen.

Ved sjøen vil Kjelstrup Olsen regulere for boligbygging i samarbeid med selskapet Tara Holdning og kommunale Bergen Bygg og Eiendom. De to er grunneiere på hver side av vindusfabrikanten.

Minst 400 boliger

Til sammen har de tre litt over 12 mål tomt til rådighet. Kjelstrup Olsen ser for seg opp mot 2-300 boliger i en bymessig utbygging.

Nærmeste nabo har også byggeplaner. Selskapet Vigen AS har inne søknad om å bygge 52 nye leiligheter i to punkthus med næringsarealer i sokkelen. Medeier Hans Krossøy håper på byggestart over sommeren.

— Dette kan bli en fantastisk ny bydel, hvis kommunen gjør de rette grepene nå, sier Hans Krossøy.

Rett over gaten for Vigens tomt ruver det rosa industribygget til Munck som ble reist i 1940 etter tegninger av arkitekt Knut Knaus. Så særegent er Munck-bygget at byantikvaren anser det et teknisk kulturminne.

Også sør for Munckbygget blir det nye leiligheter. Nordisk Eiendom skal bygge om Møllendalsveien 61b til kontorer og leiligheter. Selskapet har i tillegg søkt om å få reise et syv etasjes nybygg på tomten bak.

Tvers over veien, i Møllendalsbakken 1, var det planlagt nok et leilighetsprosjekt. 32 boliger i et terrassebygg tett på elven. Det prosjektet gikk med i dragsuget etter Carl Fredrik Seim.

— Et sorgens kapittel, er den kontante kommentaren fra arkitekt Ulf Røstøen.

Tillitsskapende arbeid

I et forsøk på å både tøyle utålmodige utbyggere på den ene siden og, på den andre siden, legge en hel kommunedelplan for Store Lungegårdsvann, har planavdelingen gått utradisjonelt til verks.

Forrige uke var grunneiere og potensielle utbyggere i Møllendal invitert til et to dagers verksted sammen med kommunens planfolk og tre av prisvinnere fra arkitektkonkurransen om Store Lungegårdsvann.

Uken før var utbyggere på Nygårdstangen invitert til samme type samling:

— Vi er ute etter å finne løsninger som forener utbyggernes interesser med byens behov. Ved å sitte sammen i to dager og ta problemene over bordet, lærer vi mye om hverandres måter å tenke på. Dette er tillitsskapende arbeid, sier Bente Florelius, seksjonsleder ved planavdelingen.

— Er det plass til så mange boliger i Møllendal som utbyggerne ønsker?

— Akkurat slike spørsmål er det vi skal finne svar på. Hundrevis av nye boliger får følger også for parkering og trafikkforhold. Dessuten skal det være plass igjen til grønne lunger og lekeplasser.

Bybane og strandkant

I første omgang har planavdelingen fokus på å få til en samordnet utbygging øst for Møllendalsveien. Særlig planene til Kjelstrup Olsen og Tara Holdning er viktig å se i sammenheng med Kunsthøyskolen. Bak Munck-bygget vil den fremtidige bybanesløyfen til Haukeland passere. Da må det tenkes forbindelse opp til en fremtidig bybanestasjon.

Atkomst til vannet og elven er et annet nøkkelspørsmål.

— Hva med Grønneviksøren på andre siden av elven, der det i dag er kommunale verksteder og helikopterlandingsplass?

— BBE har gjort det klart at blir det bymessig og attraktivt i Mølleviken, vil kommunen kunne se på bruken av Grønneviksøren på nytt. Dagens verksteder kan ligge et annet sted. Helikopterplassen er bare midlertidig, sier Florelius.

Den endelige politiske behandlingen av kommunedelplanen for Store Lungegårdsvannet kommer trolig først i 2005. Bente Florelius håper at samarbeidet med utbyggerne kan gjøre det mulig å behandle de enkelte utbyggingsplanene parallelt.

ELVEIDYLL: Møllendalselven innerst i Store Lungegårdsvann er en idyll en solblank vårdag. Øst for elven er det planer om hundrevis av nye boliger.<br/>Foto: TOR HØVIK