Ifølge Grønn etat har det helt siden våren 2004 vært påpekt ulovligheter på tomten til Bergen Rideklubb på Sletten.

Blant annet har kommunen slått fast at det er et ulovlig deponi for hestemøkk på tomten.

Gravde ny grøft

Kommunen har tidligere gitt pålegg om at deponiet må fjernes, og at rideklubben må stanse tilførselen av hestemøkk.

I forrige måned var representanter for kommunen nok en gang på befaring på tomten. Kommunenes utsendte slo fast at det fremdeles ble tilkjørt mer hestegjødsel i deponiet. Deponiet er nå på 5,5 mål med varierende dybde. Det var også startet bakkeplanering på tomten, kunne Grønn etats utsendte konstatere.

Under befaringen oppdaget kommunen også at det var gravd en 150 meter dreneringsgrøft, en grøft som det ikke er gitt tillatelse til.

Under befaringen valgte kommunens utsendte å gi muntlig pålegg om stans i arbeidet som ble gjort på tomten.

Grønn etat mener det som ble avdekket under befaringen er så alvorlig at de nå ber politiet starte etterforskning. Kommunen slår fast at det aldri har vært gitt tillatelse til å etablere deponi for hestemøkk eller til å planere bakken.

Rideklubben har tidligere klaget på kommunens vedtak i saken, og klagesaken er nå til behandling hos Fylkesmannen.

Kommunen mener rideklubben har begått en ny ulovlighet mens de er i dialog med kommunen om en annen. Grønn etat reagerer sterkt på at rideklubben har handlet motsatt av det de har fått pålegg om.

— Provoserende

Konklusjonen til Grønn etat er at rideklubben har brutt både forurensingsforskriften og forurensningsloven.

Styremedlem i rideklubben, Svein Kjelstrup-Olsen, var ikke kjent med anmeldelsen før BT tok kontakt i går.

— Jeg er meget overrasket over Grønn etat, sier Kjelstrup Olsen.

Han sier at de er i gang med å utrede hvordan de skal håndtere hestemøkken på tomten.

— Forskningsringen på Stend har vært på befaring her nylig, og jeg synes det er helt utrolig at vi ikke kan få til en dialog med kommunen, sier han.

Han påpeker også at saken ikke er endelig avgjort.

— Klagen er tross alt inne hos Fylkesmannen. Jeg synes kommunens håndtering er temmelig provoserende, sier han.

Årsaken til at de drev med bakkeplanering, var at de skulle ta imot hester og ryttere fra hele landet til NM for seniorer i starten av forrige måned.

- Vi driver frivillig arbeid

Kjelstrup-Olsen påpeker at det er mellom 300 og 400 hesteinteresserte innom rideklubben hver uke.

— Vi driver et frivillig arbeid. Målet er å opprettholde driften, men da må vi få et konstruktivt samarbeid med kommunen, sier styremedlemmet.

Han påpeker at det er rideklubber i mange av landets kommuner. Rideklubben hadde håpet at Bergen kommune hadde større forståelse for rideklubbens problemer.

— Må vi stenge på grunn av kommunens steile holdning, vil vi være den første rideklubben i landet, sier Kjelstrup-Olsen.

Rune Nielsen