— Jeg hadde sett frem til å få saken behandlet på nytt, men det hadde ikke motparten lyst til. Det at de har trukket saken, anser jeg som en renvaskelse, sier administrerende direktør Linn Cecilie Moholt i Karsten Moholt AS.

Familiebedriften Karsten Moholt A/S fikk i fjor krass kritikk fra Bergen tingrett for å ha utnyttet informasjon fra Sigurd Coates, som ifølge en kjennelse var en utro tjener hos konkurrenten Lönne Elektromotor & Generatorservice i Moss (se fakta).

Overfor BT uttrykte Moholt at den negative oppmerksomheten rundt saken var like tung som Air France-ulykken i 2009 hvor hun mistet sin far og bror.

Moholt har hele tiden hevdet sin uskyld, og anket saken inn for Gulating lagmannsrett for å bli renvasket.

Nå blir det ingenting av ankesaken, som var planlagt om to uker. Bakgrunnen er at Lönne har frafalt den rettsbeskyttelsen som tingretten ga dem.

- Trenger ikke beskyttelsen

Tingrettskjennelsen ga Lönne fullt medhold og forbød Karsten Moholt å:

Aktivt rekruttere Lönnes ansatte.

Motta, besitte og/eller nyttiggjøre seg konfidensiell informasjon fra Sigurd Coates' arbeidsavtale med Lönne.

Benytte Lönnes forretningsadresse i egen markedsføring.

Ifølge advokat Espen Skjerven i Schjødt, som representerer Lönne, har forbudene gitt dem arbeidsro. Nå er forholdene normaliserte.

— Lönne har i denne forbindelse også inngått forlik med huseier Warbo, og sikret Lönne fortsatt bruk av lokalene i Moss. Lönne har ikke lenger behov for tingrettens beskyttelse og har derfor valgt å frafalle forføyningene, fremfor å belaste domstolen med en unødvendig prosess, sier Skjerven.

Venter i spenning

Moholt-advokat Anne Marie Due tolker frafallet i en annen retning.

— Når de trekker forføyningskravene, forsvinner tingrettens dom. Det er jo en renvaskelse i seg selv, sier Due.

Hun mener Lönne nå skal dekke omkostningene både for tingretten og lagmannsretten. Dette vil lagmannsretten ta stilling til, selv om kravene som dannet grunnlaget for anken altså er frafalte.

— Vi er veldig spente på kjennelsen fra Gulating.

- Kunne vært unngått

Due reagerer på at Lönne tilsynelatende er fornøyd når de nå har fått i stand en husleieavtale som fortsatt sikrer dem plass i lokalene i Moss.

— Bygget har vært stridens kjerne. Men Lönne hadde førsteretten til å inngå leieavtale med Warbo. Det takket de nei til, og da inngikk Moholt den avtalen i midten av august. Vi mener hele denne saken kunne vært unngått dersom man sa ja til leieavtalen da, sier Due.

Ifølge Lönnes advokat, er det å snu fokuset.

— Moholt har utnyttet illojalitet overfor Lönne, slik tingretten slår fast. Dette er kjernen i saken, uten hensyn til forholdene rundt lokalene. For øvrig viser vi til tingrettens klare kjennelse, sier han.

Har ikke droppet søksmål

Selv om Lönne har trukket kravene de fremmet i forføyningssaken, utelukker de ikke et søksmål mot Moholt i anledning de kritikkverdige forholdene som ble avdekket i tingretten.

— Til grunn for denne saken ligger et reelt, potensielt erstatningskrav. Det er ikke frafalt, sier advokat Skjerven.

— Vi har registrert at de har truet med søksmål. Det må vi bare avvente. Samtidig konstaterer vi at de legger inn årene i forføyningssaken, sier Moholt-advokat Due.

Coates saksøker Lönne

Sigurd Coates, som av tingretten ble stemplet som en utro tjener, har nå gått til søksmål mot Lönne, etter at han fikk sparken i sommer som følge av hans kontakt med konkurrenten Moholt.

— Vi mener det ikke var grunnlag for den avskjeden, sier Anne Marie Due, som også representerer Coates.

Hun sier også at Karsten Moholt vurderer rettslige skritt etter at Lönne nå har sikret seg leieavtalen i Moss som Moholt overtok i sommer.

— I lys av blant annet tingrettens vurderinger av dette saksforholdet, tar Lönne søksmålet fra Coates med stor ro, sier advokat Skjerven.

Konserndirektør Kjell Svellingen i Lönne er tilfreds med at forføyningssaken nå er ute av verden.

- Moholts handlinger skapte usikkerhet og uro i organisasjonen, men med de grep som Lönne selv har gjort siden forføyningene, ser vi positivt på utviklingen i Moss, sier han.