– I skipsmarkedet er det vesentlig tilbakegang. For selskapet medfører dette få nye ordrer, kanselleringer eller utsettelse av inngåtte ordrer, heter det i årsberetningen til Frank Mohn Fusa AS.

Selskapet er en av døtrene i Frank Mohn-konsernet, som styres av Trond Mohn. Konsernet leverer årsregnskap først over helgen.

Av eierselskapene går det derimot frem at konsernets overskudd før skatt i fjor kom 1413 millioner kroner. Det er bare marginalt lavere enn året før, da overskuddet kom på 1447 millioner.

Fra eventyr til oppsigelser

Fjoråret begynte med eventyrlige gode tider for shipping, men sluttet med kollaps og avbestilling av skip i ordre uten sidestykke. Samtidig ble det få nye ordrer på skipsutstyr.

Skipsfarten er største kunde i Frank Mohn-systemet som er verdens ledende produsent av lossepumper til tankskip.

Krisen som rammet økonomien i fjor høst har derimot først satt spor i år. Som følge av de dramatiske problemene i verdensøkonomien har Frank Mohn-systemet i sommer varslet oppsigelser av ansatte, vesentlig i Nordhordland.

Døtrenes økte omsetning

I årsberetningen til Frank Mohn Flatøy AS understrekes det at finanskrisen har ført til stor usikkerhet om den videre utviklingen.

– I olje— og gassmarkedet bestilles få nye pumper, og nye prosjekter forskyves i tid. Således er ordrereserven for 2009 vesentlig lavere enn ved forrige årsskifte, og tilpasning av kapasiteten blir fortløpende vurdert, heter det i årsmeldingen.

Frank Mohn Fusa, som er den største produksjonsbedriften i konsernet, fikk en pen fremgang i fjor.

Omsetningen økte fra vel tre milliarder til nesten 3,6 milliarder. Årsresultatet etter skatt økte fra 587 til 654 millioner.

Marin nedgang

Det andre store datterselskapet, Frank Mohn Flatøy AS, økte omsetningen fra 775 millioner til en milliard kroner. Årsresultatet ble derimot redusert fra 10,7 millioner kroner til 6,5 millioner.

Også Frank Mohn Services AS økte omsetningen med noe over 100 millioner, til 617 millioner. Bunnlinjen gikk fra nær 46 millioner til 47 millioner kroner.

Selskapet forventer nedgang for marine kunder i år, men at aktiviteten innenfor olje- og gass blir som i fjor.

Det lyktes ikke BT å få Trond Mohn kommentarer til årsresultatet i går.

Kronprinsen øker sin eierandel

Frank Mohn AS eies hovedsakelig av Trond Mohn, hans sønn Frederik W. Mohn, og Trond Mohns søster Marit Mohn.

Sønnen har sine eierandeler plassert i selskapet Perestroika AS. Av årsregnskapet går det frem at han ved årsskiftet hadde økt sin eierandel i familiekonsernet, fra 10 prosent til 32,2 prosent.

Frederik W. Mohns selskap fikk et overskudd på 75 millioner kroner i fjor, og hadde ved årsskiftet en egenkapital på 2,2 milliarder kroner.

– Selskapet har bevisst kjøpt aksjer i børsnoterte selskaper i fjerde kvartal 2008 og inn i første kvartal 2009, skriver Mohn junior i årsmeldingen til selskapet.

Det kan han ha tjent godt på. Hittil i år har børsen i Oslo steget med 29 prosent.

RIKERE: Trond Mohn og familien tar ut 800 millioner kroner i utbytte fra Frank Mohn-konsernet etter et nytt milliardoverskudd i fjor. Utbyttet kommer frem av eierselskapene til konsernet. ARKIVFOTO